Predstavitev

Članstvo

Z rednim članstvom v SLZ si boste zagotovili: 

 • brezplačno ali po ugodnejši ceni udeležbo na delavnicah, seminarjih, ogledih dobrih praks, ..., ki jih za člane in lahko tudi ostale, organizira Združenje (10+ dogodkov/letno),
 • ekskluzivni, 20-odsotni popust pri udeležbi na osrednjem letnem logističnem dogodku Oskrbovalne verige v znanosti in praksi,
 • popust pri udeležbi na partnerskih dogodkih,
 • organiziran ogled mednarodnih sejmov s področja logistike, transporta, embalaže …
 • lažji dostop do vrhunskih strokovnjakov,
 • aktivno sooblikovanje programa Združenja in vplivali na razvoj ter prihodnost slovenske logistike,
 • veliko priložnosti za neformalno druženje v dobri družbi ter navezovanje novih poslovnih in prijateljskih vezi.

Članstvo v Slovenskem logističnem združenju je vezano na fizično osebo in ne na pravno osebo, četudi je plačnik članarine pravna oseba. Vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Združenju so tako na strani fizične osebe, ki se včlani. Članstvo se avtomatsko letno obnavlja do preklica.

 

Redni člani Združenja

Redni član združenja lahko pod enakimi pogoji postane vsak, ki:

 • je strokovnjak s področja transporta, prometa ali logistike,
 • se je uveljavil na, v prvi alineji navedenih področij, v gospodarstvu, znanosti ali raziskovalni dejavnosti,
 • se strinja s cilji in načeli združenja ter pravili delovanja in programom dela združenja, 
 • poravna članarino za tekoče leto in
 • izpolni in podpiše pristopno izjavo in
 • ga s sklepom upravni odbor društva sprejme v članstvo.

Tujec lahko postane član združenja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije. Pravice in dolžnosti tujcev so enake kot pravice in dolžnosti rednih članov združenja.

Članarina za redne člane SLZ  za leto 2023 je 100,00 EUR/leto.

  

Si študent/-ka?

Pridruži se nam, spoznaj realne logistične izzive iz prve roke in naveži koristne kontakte s strokovnjaki in podjetji, ki so lahko most do tvojih prvih delovnih izkušenj in zaposlitve.

Status študenta ti bomo priznali, če nam boš ob pristopni izjavi priložil tudi veljavno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto. Tvoja obveza je tudi, da nam ob začetku novega študijskega leta ponovno pošlješ novo potrdilo o vpisu. V nasprotnem primeru ti žal ne bomo mogli priznati študentske članarine. Potrdilo pošlji na info@slz.si.

Članarina za študente za leto 2023 je 25,00 EUR/leto.