Predstavitev

Članstvo

Z rednim članstvom v SLZ si boste zagotovili: 

 • brezplačno ali po ugodnejši ceni udeležbo na delavnicah, seminarjih, ogledih dobrih praks, druženjih..., ki jih za člane in lahko tudi ostale, organizira Združenje (15+ dogodkov letno),
 • ekskluzivni popust pri udeležbi na osrednjem letnem logističnem dogodku v regiji: Logistični kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi,
 • popust pri udeležbi na partnerskih dogodkih,
 • organiziran ogled mednarodnih sejmov s področja logistike, transporta, skladiščenja, proizvodnje…
 • lažji dostop do vrhunskih strokovnjakov,
 • 4x letno revijo Logistika Magazin, poslovna revija o logistiki in hkrati od leta 2024 uradna revija Slovenskega logističnega združenja,
 • letni paket dobrodošlice,
 • aktivno sooblikovanje programa Združenja in vplivali na razvoj ter prihodnost slovenske logistike,
 • veliko priložnosti za neformalno druženje v dobri družbi ter navezovanje novih poslovnih in prijateljskih vezi.

Članstvo v Slovenskem logističnem združenju je vezano na fizično osebo in ne na pravno osebo, četudi je plačnik članarine pravna oseba. Vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Združenju so tako na strani fizične osebe, ki se včlani. Članstvo se avtomatsko letno obnavlja do preklica.

 

Redni člani Združenja

Redni član združenja lahko pod enakimi pogoji postane vsak, ki:

 • je strokovnjak s področja transporta, prometa ali logistike,
 • se je uveljavil na, v prvi alineji navedenih področij, v gospodarstvu, znanosti ali raziskovalni dejavnosti,
 • se strinja s cilji in načeli združenja ter pravili delovanja in programom dela združenja, 
 • poravna članarino za tekoče leto in
 • izpolni in podpiše pristopno izjavo in
 • ga s sklepom upravni odbor društva sprejme v članstvo.

 

Tujec lahko postane član združenja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije. Pravice in dolžnosti tujcev so enake kot pravice in dolžnosti rednih članov združenja.

 

Članarina je več nivojska in v letu 2024 znaša za:

 • OSNOVNI paket (BASIC): 150,00 evrov
 • NAPREDNI paket (ADVANCE): 400,00 evrov
 • EKSKLUZIVNI paket (EXSCLUSIVE): 990,00 evrov.

Članarina je letna in se avtomatsko obnavlja do preklica. Vsak član si lahko izbere svoj nivo članarine in pri tem ne obstaja nobena omejitev.   

 

Si študent/-ka?

Pridruži se nam, spoznaj realne logistične izzive iz prve roke in naveži koristne kontakte s strokovnjaki in podjetji, ki so lahko most do tvojih prvih delovnih izkušenj in zaposlitve.

Status študenta ti bomo priznali, če nam boš ob pristopni izjavi priložil tudi veljavno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto. Tvoja obveza je tudi, da nam ob začetku novega študijskega leta ponovno pošlješ novo potrdilo o vpisu. V nasprotnem primeru ti žal ne bomo mogli priznati študentske članarine. Potrdilo pošlji na info@slz.si.

Članarina za študente za leto 2024 je 50,00 EUR/leto.

Posebna ponudba za upokojence/-ke

Konec poklicne kariere še ne pomeni tudi prekinitev vseh poslovnih aktivnosti. Želimo si, da ne izgubljamo strokovnega kadra in da so še naprej vpeti in sodelujejo v naši mreži. Izkušnje so neprecenljive in na nas je, da jih znamo uporabiti po najboljših močeh. Na drugi strani pa želimo pomagati premostiti velik razkorak med aktivnim delom in umirjenim tretjim življenjskim obdobjem.

Status upokojenca bomo priznali ob predložitvi veljavne "kartice upokojencev"

Članarina za upokojence za leto 2024 je 50,00 EUR/leto.