Protokol sprejema v članstvo

5 korakov do članstva v SLZ

  1. Pristopno izjavo, da želite postati član SLZ lahko oddate prek e-prijavnice ali pa prijavnico natisnete, jo izpolnite ter skenirano pošljete na e-naslov info@slz.si
  2. Prejeto vlogo obravnava upravni odbor na redni seji, kjer se kandidata potrdi ali zavrne. Kandidat je potrjen z večino glasov upravnega odbora.
  3. Predsednik Združenja ali pooblaščena oseba v njegovem imenu kandidata obvesti o sprejemu v SLZ. V primeru zavrnitve vloge pa obvesti, da upravni odbor ni potrdil njegove kandidature.
  4. Novo postali član prejme računa za letno članarino, skladno z izpolnjenimi podatki v pristopni izjavi. 
  5. Če se v katerem izmed korakov izkaže, da se novi član ne odziva, se šteje, da je odstopil od članstva v Združenju.