Predstavitev

O Združenju

Logistika nas povezuje. Logistika nas dela bolj učinkovite. Z dobro logistiko smo boljši.


Slovensko logistično združenje (SLZ) je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje članov in simpatizerjev s področja transporta, prometa in poslovne logistike. Povezujemo že več kot 200 managerjev, strokovnjakov, podjetnikov in drugih, ki delujejo na področju logistike ali pa jih to področje zanima in želijo s svojim delovanjem v Združenju prispevati k vsestranskemu razvoju slovenske logistike, povečati njeno prepoznavnosti ter okrepiti mednarodno veljavo.


Znanje, povezovanje in sodelovanje
Aktivnosti Združenja sledijo dejstvu, da je logistično okolje v Sloveniji nepovezano, ne celovito in z rezervami pri usposabljanju in izobraževanju. Verjamemo, da je izboljšanje v panogi moč doseči z aktivnejšim sodelovanjem med gospodarstvom in institucijami znanja. Zato krepimo sodelovanje z različnimi fakultetami, kjer si prizadevamo vzpostaviti pravi dialog o pomenu stroke in zagotavljanja takšnega kadra, ki bo s pridobljenim znanjem uporabnikom v pomoč.


Poleg znanja, je za učinkovito oskrbovalno verigo potrebno odlično sodelovanje med ponudniki in uporabniki logističnih storitev. Za dosego tega cilja je pomembno razumevanje stanja, sposobnost prepoznavanja priložnosti, poznavanje trendov, mednarodnih dobrih praks in prihodnjih napovedi. Za povečanje konkurenčnosti pa nenehen tehnološki napredek ter inovativne, prebojne logistične rešitve z večjo dodano vrednostjo.

VIZIJA

S strokovnim delovanjem povezati udeležence celovitih logističnih mrež za dvig dodane vrednosti, strokovnosti in konkurenčnosti.

POSLANSTVO

Mednarodna promocija stroke in spodbujanje povečevanja konkurenčnosti slovenske logistike s pomočjo visoko tehnološke in produktne preobrazbe.

STRATEŠKI CILJI

  1. Širitev logistične skupnosti, ki bo povezovala ponudnike in uporabnike logističnih storitev.
  2. Umestitev mednarodnega logističnega kongresa Oskrbovalne verige v znanosti in praksi med najprepoznavnejše dogodke v širši regiji in Evropi.
  3. Popularizacija nagrad logist leta, logistični projekt leta in priznanja za življenjsko delo na področju logistike ter dvig njihovega pomena za stroko.
  4. Nadgradnja partnerskega odnosa z državo in pristojnimi inštitucijami ter povečevanje spodbujanja za produktno in tehnološko modernizacijo.
  5. Okrepiti sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami.
  6. Povečanje sodelovanja med gospodarstvom in fakultetami v smeri promocije in podpore vsem poklicem na področju logistike.
  7. Razvoj presoje o kakovosti študijskih programov in seminarjev s področja logistike in vzpostavitev mednarodno priznanega certificiranja.