Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Igor Žula, predsednik SLZ, Damjan Zupančič, TPV & Logist leta 2016, dr. Bojan Rosi, predsednik Odbora za izbor Logist leta (foto Koka Press)

Že dvanajstič je bilo podeljeno tudi častno priznanje logist leta, ki ga pri Slovenskem logističnem združenju podeljujemo najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike. Logist leta 2016 je postal Damjan Zupančič, direktor Logistike v družbi TPV.

Velikokrat slišimo, da je logistika ključna za uspeh podjetja ter da je rdeča nit med vsemi poslovnimi procesi. Vsekakor to drži, žal pa velikokrat pozabimo, da za odlično logistiko v podjetju stojijo izjemni ljudje, ki vodijo logistične procese in inovacije. Zato Slovensko logistično združenje vsako leto v ospredje postavi ljudi, tiste, ki so zaslužni za napredek logistike ne samo v nekem podjetju, temveč na širši ravni.

Spoštovani,

logistika se v slovenskem prostoru iz leta v leto krepi, postaja bolj razvita, uspešnejša in bolj prepoznavna. Zato je treba logistiko in njene aktivnosti spodbujati ter tako prispevati h konkurenčnosti podjetij in celotnega slovenskega gospodarstva. Tovrstna krepitev in spodbujanje razvoja logistike v Sloveniji sta v veliki meri posledica aktivnih in prizadevnih posameznikov. Prav je, da izjemne dosežke na področju logistike v Sloveniji vidimo, prepoznamo in tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Letos bomo našemu priznanju dodali tudi mednarodni pridih, saj bo dobitnik priznanja z nagrajenim projektom sodeloval tudi pri izboru nagrade Evropskega logističnega združenja »Professional of the year«.

Priznanje LOGIST LETA, ki ga podeljuje Slovensko logistično združenje, je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.
Logistična dejavnost potrebuje kompetentne menedžerje, zlasti, ker ima logistika potencial prihrankov. Zato lahko dobra mera inovativnosti doprinese občutne rezultate. Vse bolj se zavedamo omejenosti »logističnih virov«, zaradi česar je njihova optimizacija ključnega pomena za konkurenčnost podjetij, organizacij in celotnega gospodarstva. Večajo se tudi investicije v transportno-logističnem sektorju, kar še dodatno spodbuja rast gospodarstva, zlasti logističnega sektorja.

Kriteriji so razdeljeni v 6 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike. Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.

Ob imenovanju LOGISTA LETA sledimo dosežkom, ki jih je posamezno podjetje doseglo v preteklem poslovnem letu. V utemeljitvah podajte tiste vsebine po posameznih kriterijih, ki ste jih že dosegli ali ste jih v obliki projekta zastavili kot razvojni projekt. Vsakega prijavitelja prosimo, da poda nekaj navedb in razlag vidnih dosežkov v preteklem letu po posameznem kriteriju. Navajajte in utemeljite le tiste kriterije, na katerih ste dosegli vidne rezultate!

Prijave na dogodke

Ni prihajajočih dogodkov!

Prijava na e-obvestila