Novice

Melita Rozman Dacar logist leta 2023

27.3.2024

Podelili smo 18. naziv logist leta. Za leto 2023 ga je prejela Melita Rozman Dacar iz podjetja SŽ - Tovorni promet, d.o.o.

Podjetje SŽ - Tovorni promet, d.o.o., je od leta 2022 podjetje v mešani lasti Slovenskih železnic in družbe EP Logistics, ki je del češke skupine EPH. Podjetje ima med konkurenti na slovenskem trgu vodilni položaj, deluje pa na trgih širše regije, kjer s svojo prisotnostjo in strateškim partnerjem krepi svoj položaj. Podjetje opravlja celovito logistično storitev tako v klasičnem železniškem prometu (prevoz vagonov, cistern, avtovlakov, prevoz nevarnih snovi …) kot tudi v kombiniranem prometu (prevoz kontejnerjev, zamenljivih zabojnikov, tovornjakov …). Upravlja s tremi zalednimi kontejnerskimi terminali. Prevoze z lastno vleko opravlja tudi v Avstriji in na Hrvaškem. SŽ-Tovorni promet, želi postati vodilni regionalni prevoznik in ponudnik celovitih logističnih storitev v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi, zato svoje poslovanje pospešeno digitalizira s produktom e-Tovorni promet.

Predsednik odbora za podeljevanje naziva Logist leta Robert Biček: "V okviru Slovenskega logističnega združenja vsako leto podelimo častni naziv logist leta najuspešnejšemu posamezniku, ki je v preteklem obdobju s svojim delom in inovativnim pristopom dosegel izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Laskavi naziv si je, med vsemi kandidati, za leto 2023 prislužila Melita Rozman Dacar iz podjetja SŽ – Tovorni promet, d.o.o."

Podjetje SŽ – Tovorni promet, d.o.o., je prepoznano po celovitosti svojih logističnih storitev na področju železniškega transporta v širši regiji. Svojo odličnost nadgrajuje s pospešeno digitalizacijo logističnih procesov, v vpeljevanju brezpapirnega poslovanja znotraj podjetja in s poslovnimi partnerji ter neprestanim vlaganjem v posodobitev lokomotiv in vagonov, pri čemer pa skrb posveča tudi vplivom svoje dejavnosti na okolje. Podjetje je v procesu celovite prenove informacijskega sistema, ki bo še dodatno optimiziral procese in okrepil brezpapirno poslovanje ter upravljanje odnosa s strankami. Vse to je znatno povečalo dodano vrednost na zaposlenega in omogočilo rast na večih področjih. S svojo dejavnostjo in napredkom so Slovenijo postavili na zemljevid v širši regiji.

Podjetje visoko pozornost namenja okoljski in varnostni odličnosti z uvedenim sistemom sledljivosti obremenjevanja okolja, sistemom ravnanja z embalažo, uveden je sistem energetske optimizacije logistike postavljene pa ima tudi dolgoročne cilje zmanjšanja ogljičnega odtisa.

V podjetju se zavedajo, da je področje logistike in oskrbovalnih verig pomembno za uspeh in da ta zahteva sposobnost hitrega prilaganja in vpeljevanja sodobnih tehnologij in poslovnih modelov, ki omogočajo transparentnost skozi celotno oskrbovalno verigo. Pri tem pa so zavezani tudi okoljski odličnosti z zmanjševanjem škodljivih izpustov z optimiziranjem prevozov in z osveščanjem vseh vpletenih v verigi k ohranjanju okolja.