Kriteriji za Logistični projekt

TRAJNOST

 • Okoljski vpliv.
 • Gospodarski vpliv.
 • Družbeni vpliv.
 • Upravljanje sprememb.

 

TEMELJNI VIDIKI

 • Težava: predstavitev stanja in razlaga problema, ki ga je treba rešiti.
 • Rešitev: predstavitev razlogov, zakaj je treba uporabiti opisano rešitev.
 • Rezultati: Opis in ocena rezultatov.

 

ODLIČNOST REŠITVE

 • Razred težavnosti: zapleten ali preprost problem.
 • Aktualnost: uporaba najsodobnejše tehnike in nove rešitve.
 • Izvirnost in koncept.
 • Uporaba za logistični trg: vrednost za konkurenčnost, država prenosljivosti / velikost podjetja / velikost sektorja.