Novice

Nataši Pogačnik naziv Logist leta 2022

5.4.2023

Na 10. Logističnem kongresu smo priznanje Logist leta 2022 podelili Nataši Pogačnik iz podjetja SIGR d.o.o.

 

Podjetje SIGR, d.o.o., je družinsko podjetje z več kot 80 letno tradicijo in z razvejano mrežo povezanih podjetij. Prisotno je v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Glavno dejavnost podjetja predstavlja prevoz hitro pokvarljivega blaga temu primerno pa so prilagodili poslovne procese in jih visoko digitalizirali. So med pionirji vpeljave e-CMR, s strankami, vozniki in vozili je vpeljano popolno brezpapirno poslovanje, planska služba je digitalizirana ter najpomembnejše omogočajo popolno sledljivost dobavne verige v realnem času.

"V okviru Slovenskega logističnega združenja vsako leto podelimo častni naziv Logist leta najuspešnejšemu posamezniku, ki je v tekočem letu s svojim delom in inovativnim pristopom dosegel izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Laskavi naziv si je, med vsemi kandidati, za leto 2022 prislužila Nataša Pogačnik iz podjetja SIGR, d.o.o.", je pojasnil ob razglasitvi predsednik odbora za podeljevanje naziva Logist leta, Robert Biček.

Podjetje SIGR, d.o.o., je prepoznano po ambicioznosti in dolgoletni zavezanosti odličnosti na področju logistike. Podjetje neprestano vlaga v razvoj in znanje svojih kadrov, kar je omogočilo popolno digitalno transformacijo podjetja. Digitaliziran je celotni krog od naročila, planiranja pošiljke, disponence kot tudi vsa komunikacija o izjemah in spremembah tako, da se vsi deležniki lahko pravočasno prilagodijo. Vse to je znatno povečalo dodano vrednost na zaposlenega in omogočilo rast na različnih področjih. S svojo dejavnostjo in napredkom so Slovenijo postavili na zemljevid v širši regiji.

Navkljub transportnemu sektorju je podjetje zavezano zeleni prihodnosti, zato kar 15 % voznega parka v Sloveniji predstavljajo LNG - vozila na zemeljski plin, ki proizvajajo kar 20% manj CO2.

V podjetju se zavedajo, da je področje logistike in oskrbovalnih verig pomembno za uspeh in da ta zahteva sposobnost hitrega prilaganja in vpeljevanja sodobnih tehnologij in poslovnih modelov, ki omogočajo transparentnost skozi celotno oskrbovalno verigo. Pri tem pa so zavezani tudi okoljski odličnosti z zmanjševanjem škodljivih izpustov z optimiziranjem prevozov in z ozaveščanjem vseh vpletenih v verigi k ohranjanju okolja.

Nagrajenki iskreno čestitamo.

Fotogalerija