Koledar dogodkov

Se znamo obnašati?

15.10.2019 16:00

BTC, Logistični center

Kultura vedenja in poslovni protokol kot del poslovne odličnosti

PRAVILA LEPEGA VEDENJA - JIH (DOVOLJ) DOBRO POZNAMO?

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

 

Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

 

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.

 

Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

 

To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

 

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti in seveda prijetnejšemu sobivanju.

 

PROGRAM DELAVNICE

 • Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika …);
 • preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno;
 • čas je dragocen, še vedno velja, da je točnost vljudnost kraljev, (kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki, sestanki, konference, tiskovne konference, zasebna druženja …);
 • nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju;
 • sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov;
 • desno pravilo in pravilo bližine;
 • vstopanja v prostore, dvigala, hoja po stopnicah;
 • pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke, do sodelavcev;
 • kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in seveda nadrejenimi;
 • kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga polomimo;
 • kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije;
 • neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan ali zlovoljen obraz, poslovna govorica telesa naša prednost in priložnost;
 • predstavljanje, naslavljanje;
 • rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke;
 • tikanje ali vikanje;
 • pozdravljanje, pravica ali dolžnost;
 • nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis;
 • imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične;
 • olikan poslovni sestanek (nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek, razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka …);
 • pitje kave na sestankih ni družabni obred, postrežba med sestanki in srečanji;
 • kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena prazna hrbtna stran;
 • upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih ...);
 • tiskovne konference, izjave za medije, kako ravnati če smo govorci na prireditvah, zdravice in zahvale;
 • uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov;
 • kam prilepiti žvečilni gumi, nekaj nasvetov za kadilce, prisluhnejo pa lahko tudi nekadilci;
 • je vedenje pri mizi res tako pomembno
 • delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje (vse kar je potrebno vedeti, če želimo dobro izpeljati poslovno kosilo ali večerjo, pravilna uporaba pribora, kdo pri obroku prvi začne jesti in kdo zaključi, kdaj povedati zdravico ali zahvalo, koliko časa traja poslovni obrok, kako pojesti posamezne jedi
  pokušanje vina in vinski snobizem, zakaj s penino ne trkamo, zobotrebci so stvar preteklosti, romantična večerja v dvoje …);
 • kultura oblačenja, obleka v delovnem času za gospoda in gospo, oblačila za svečane priložnosti, prosti čas, higiena sodobnega človeka, osebna urejenost, kdaj še zamižati na eno oko (vse kar je potrebno vedeti o izrazih business formal, business standard, business casual, smart casual, sporty casual ...);
 • poudarek na kulturi oblačenja glede na posebnost poklica;
 • pravilno sedenje za gospo in gospoda, kam s torbicami in poslovnimi torbami;
 • pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja;
 • elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet.

 

ZAKAJ NA DELAVNICO?

Ker boste osvežili poznavanje poslovnega protokola in pravil bontona, na najvišjem nivoju. Zajeli bomo vse novosti sodobnega bontona in kulture vedenja. Dotaknili se bomo tudi vsega tistega, kar potrebujemo v našem zasebnem življenju z našimi najbližjimi, prijatelji in znanci.

Poseben poudarek bo na primerih iz prakse, morebitnim dilemam v katerih se kot ljudje, ki smo vpeti v različne delovne procese in različne življenjske situacije, še prehitro znajdemo.

 

NASVETE IN IZKUŠNJE BO Z VAMI DELILA


Bojana Košnik ČukBojana Košnik Čuk, univerzitetna diplomirana geografinja in profesorica zgodovine, ki jo je pot zanesla v protokolarne vode in je službovala kot namestnica vodje Diplomatskega protokola in vršilka dolžnosti vodje Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola (svetovalka vlade) v Službi Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem – svetovalka vlade v Vladi republike Slovenije – Servis za protokolarne storitve Brdo, vodja Protokola mesta Ljubljana v kabinetu županje, vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS.

 

Izpopolnjevala se je na slovenskem veleposlaništvu v Bernu leta 1996 (pri ambasadorju, nekdanjemu šefu Državnega protokola RS gospodu Željku Jegliču), na Ministrstvu za zunanje zadeve Švicarske konfederacije v Bernu, učni delavnici Izvirnost, estetika in promocijska vrednost protokolarnih daril, Portorož, 1996 (prof. dr. Janez Bogataj) …

 

Samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja izvaja na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in Hrvaški. 

 

Je avtorica knjige 24 ur poslovnega bontona, ki je bila prodana v 3000 izvodih. 

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Udeležba je za člane SLZ brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava saj je število mesto omejeno. 

V primeru prijave in neudeležbe brez predhodne pisne odjave vsaj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice, si pridržujemo pravico zaračunati administrativen stroške v višini 50 EUR (22-odstotni ddv ni vključen in se zaračuna skladno z veljavno zakonodajo).