Novice

Spodbude za investicije na obmejnih območjih

26.5.2023

Objavljen je Javni razpis  za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih.  

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo razpis Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih.

 


Osnovne informacije o razpisu:


PREDMET: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov:

 1.  vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer:
  - kotlov na lesno biomaso,
  - toplotnih črpalk,
  - sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote
 2. izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrev

 

UPRAVIČENCI:
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.


OSNOVNE INFORMACIJE:

 • Sofinanciranje znaša do največ 45% skupnih upravičenih stroškov.
 • Okvirna višina sredstev: 11.000.000,00 EUR.

 

PRIJAVNI ROKI:

 •  5. 06. 2023
 • 20. 10. 2023
 • 20. 3. 2024
 • 20. 11. 2024 in
 • 20. 3. 2025.

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta.

 

Več informacij na povezavi TUKAJ

Informacijo pripravil: Boštjan Jerman, Heba d.o.o. (7samurai)