Novice

Prednosti in izzivi uporabe e-CMR

17.2.2023

Uporaba elektronskega tovornega lista (e-CMR) v praksi že prinaša osnovne prednosti v poslovanju.

 

V želji po hitrejši uvedbi elektronskega tovornega lista pri avtoprevoznikih in naročnikih cestnih prevozov oz. pošiljateljev tovorov, smo 16. februarja 2023 organizirali delavnico e-CMR v praksi.

Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo RS je predstavil zakonske okvire uporabe elektronskega tovornega lista (e-CMR) - tudi v kontekstu sprejete eFTI Uredbe Evropske Komisije. Udeleženci so se seznanili tudi s postopki priprave izvedbenega akta eFTI Uredbe. V nadaljevanju so bile predstavljene konkretne izkušnje podjetij, ki že uporabljajo e-CMR pri svojem poslovanju ter rešitve in orodja za kreiranje e-CMRja in implementacijo e-CMRja v poslovne procese podjetij.

Zaključki udeležencev delavnice so, da uporaba e-CMRja v praksi že prinaša osnovne prednosti v poslovanju, ki se kažejo v prihrankih na času operacij, operativnih stroških in večji preglednosti poslovanja. Kljub izzivom, ki so predvsem na strani državnih institucij in kontrolnih organov, zaradi postopka sprejema izvedbenih aktov, podjetja ne vidijo ovir, da v svoje poslovne procese vključijo e-CMR. Ključno pri tem je, da naročniki/pošiljatelji tovora in cestni prevozniki blaga čim prej prepoznajo prednosti, ki jih prinaša digitalizacija procesov in še posebej uvedba e-CMRja v njihovo poslovanje.

 

Fotogalerija

Andrej Lukan, Krka, d.d.
Grega Bizjka, SIGR, d.o.o.
Matej Kosaber, Navteh, d.o.o.
Robert Sever, Združenje za promet pri GZS