Novice

Izvedli prvi webinar v skopu ELA Online predavanj

5.2.2024

Konec januarja smo izpeljali spletno predavanje o eFTI regulativi, ki je bilo del serije predavanj ELA Online in  krepitve čezmejnega sodelovanja.

Ambicije aktivne vloge Slovenskega logističnega združenja v upravnem odboru Evropskega logističnega združenja (ELA) so predvsem v izmenjavi znanja, dobrih praks, izkušenj in povezovanja znotraj vseh članic ELA in njenih članov. S tem namenom se v sklopu programa ELA Online odvijajo spletni dogodki v angleškem jeziku, ki jih organizirajo posamezne članice ELA. Ti dogodki oz. predavanja so dostopna vsem članom članic ELA, s čemer se spodbuja mednarodno povezovanje.

Slovensko logistično združenje je v sklopu omenjenega programa pripravilo in 30. januarja 2024 izvedlo spletno predavanje Uredba eFTI in njen vpliv na procese digitalizacije v logistiki. Predavanje je pripravil in izvedel strokovnjak za e-CMR, Matjaž Auflič iz podjetja Trinet Informatika. Webinarju so prisluhnili naši člani, člani drugih članic ELA in domača širša zainteresirana javnost.

Zakaj je avgust 2026 pomembna prelomnica?

Uredba eFTI (Electronic Freight Transport Information) je bila v Evropskem parlamentu potrjena junija 2019. Po prvih napovedih naj bi v praksi zaživela avgusta 2025, a se je rok zaradi nedokončanih izvedbenih in delegiranih aktov uredbe za eno leto zamaknil – na avgust 2026.

Vmesno obdobje je torej namenjeno implementaciji izvedbenih in delegiranih aktov uredbe za potrebe eFTI (eFTI platforme, eFTI certiciranje posameznih rešitev, …) ter da se državni/kontrolni organi pripravijo na sprejemanje zahtevanih dokumentov v elektronski obliki. Od avgusta 2026 naprej bodo morali kontrolni organi znati sprejeti informacije o transportu blaga tudi v elektronski obliki, če bodo le-te posredovane v taki obliki. Do tega roka morajo tako biti države članice EU oz. njena administracija, kot so policija, carina, različni inšpektorati ipd, pripravljeni, da preko eFTI platform sprejmejo zahtevano informacijo v elektronski obliki. Npr., če bo imel prevoznik vse dokumente v elektronski obliki, država ne bo smela zahtevati potrebne informacije ali dokumenta v papirnati obliki - da bi npr. od voznika zahtevali papirnati CMR, če ga ima v elektronski obliki.

Ne bo pa obvezno za ekonomske operaterje (podjetja), da imajo zahtevano informacijo/dokument v elektronski obliki. Avgust 2026 je rok, ko morajo biti kontrolni organi povezani na eFTI platformo, da bodo lahko sprejemali informacije v elektronski obliki, če jih bodo vozniki imeli v tej obliki.

Leta 2029 se bo izvajanje uredbe eFTI evalviralo in takrat odločilo, če bo informacija o transportu obvezna tudi za predstavnike gospodarstva, skratka za vse.

Ocena prihrankov večja od stroškov investicij

Ocenjuje se, da naj bi uredba eFTI bo povečala učinkovitost vseh vrst prevoza, saj bo zmanjšala stroške prevoznikov, poenostavila izvrševanje in odpravila jezikovne ovire. To bo znatno izboljšalo učinkovitost prometa na enotnem trgu EU. Ocena prihrankov za prevoznike je ovrednotena na 27 milijard eurov.

S spletnim seminarjem smo želeli oblikovati skupno razumevanje, kako vključiti eFTI v poslovanje in kako naj špediterji to načrtujejo, da bodo izkoristili prednosti, ki jih uredba eFTI prinaša.