Novice

Frigologo logist leta 2017

14.4.2018

Podeljeno trinajsto častno priznanje logist leta

Trinajsto častno priznanje logist leta je bilo podeljeno vodstvu podjetja Frigologo, d.o.o. - Francu in Alešu Erčulju.

Frigologo je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju logistike živil. V začetku leta 2017 so se preselili v nov, modern logistični center v PC Komenda. Pridobitev je celovito posegla v organizacijsko strukturo širšega poslovnega sistema (Frigologo deluje v okviru skupine E holding in lastniško kot del Frigologo GmbH). Hkrati pa je investicija sovpadala s popolno prenovo informacijskega sistema. Sledili so cilju dvigu učinkovitosti ter postati prijazen logistični center. Odgovornost so prenesli na nižje nivoje, saj so želeli, da je med zaposlenimi in upravo le en nivo. Prenova celotnega informacijskega sistema jim danes že omogoča aktivno vključitev v sistem 4PL. Po letu dni delovanja se lahko pohvalijo s 50 % prihranki pri vnosu blaga v skladišče in pri pretovarjanju. Učinkovitejše so tudi komisionirne poti, drugačna postavitev skladišča pa omogoča učinkovitejše obvladovanje skladišča. Nov logistični center je bistveno izboljšal tudi energijsko učinkovitost. Ocenjujejo, da na 1 kg blaga porabijo do 40 % manj energije.