Splošni pogoji

Splošni pogoji

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo le-tega, naročilo publikacije, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov Slovenskega logističnega združenja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke), ki jih organizira Slovensko logistično združenje in publikacije, ki jih lahko naročite prek SLZ.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če v okviru prijave na posamezen dogodek ni določeno drugače s strani SLZ.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.slz.si  in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen  dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.slz.si.

 

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije
Prijavnica
Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani www.slz.si za posamezen dogodek, preko e-pošte na naslov info@slz.si ali z izpolnitvijo prijavnice v fizični obliki.

Podatki na prijavnici
Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti zahtevane podatke. Običajno so to:  

  • ime in priimek udeleženca
  • podatke o plačniku / prijavitelju na dogodek: podjetje, naslov, davčna številka
  • delovno mesto
  • telefon
  • e-pošta.

Plačilo kotizacije za dogodek
Višina kotizacije je zapisana v splošnem opisu posameznega dogodka. Prav tako so v splošnem opisu dogodka zapisani morebitni popusti, ki jih prizna SLZ oz. ugodnosti za člane SLZ.

SLZ bo po izstavil račun na podjetje ali fizično osebo, navedeno na prijavnici.

 

3. Odpoved prijave na dogodek
Odpoved prijave na dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@slz.si. Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila morebitne kotizacije je 3 (tri) delovne dni pred objavljenim začetkom posameznega dogodka. V kolikor se ne boste odjavili pravočasno vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini, kot je zapisano v splošnem opisu posameznega dogodka.

3.1. Odpoved dogodka s strani Slovenskega logističnega združenja
Slovensko logistično združenje si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim dogodkom. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi dogodka bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem dogodku v tekočem letu.

 

4. Prezentacije predavateljev
Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja).

 

5. Fotografiranje in video snemanje dogodkov
Slovensko logistično združenje si pridržuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodkov. Gradiva so last SLZ. SLZ lahko ves material z dogodkov (audio, video, foto) časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

 

6. Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov in predstavitev storitev SLZ. Prijavitelji na posamezen dogodek dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Slovensko logistično združenje trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za namen neposrednega trženja storitev. SLZ je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja storitev SLZ, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije SLZ. Več o politiki zasebnosti in varovanju osebnih podatkov >>>

 

7. Veljavnost
Splošni pogoji veljajo od 1. julija 2018.