Koledar dogodkov

Poznati sebe in druge

04.07.2019 15:00

Prigo, d.o.o., PE Brdo

Delavnica - Analiza poslovnih izkazov na praktičnih primerih in spoznavanje osnov financ.

 

Želite usmeriti aktivnosti na področju logistike tako, da bo njihov učinek na poslovanje podjetja največji? Za to je potrebno dobro poznavanje lastnega poslovanja in vpliv logistike na končne rezultate. Kako analizirati poslovanje, na katere postavke v bilanci stanja moramob biti še posebej pozorni ter kako lahko ocenimo likvidnost naših partnerjev bomo na praktičen način prikazali na delavnici POZNATI SEBE IN DRUGE - Analiza poslovnih izkazov na praktičnih primerih, ki bo potekala 4. julija 2019, ob 15. uri, v prostorih podjetja Prigo, PE Brdo.


PROGRAM

  • Vam bodo poslovni partnerji plačali blago in storitve? Bo vaš dobavitelj lahko dolgoročno dobavljal blago in storitve?
  • Kaj je bilanca stanja, kaj je aktiva in kaj pasiva, kako je bilanca stanja povezana z izkazom uspeha in drugimi izkazi. Katere postavke v bilanci stanja so pomembne za oceno stanja podjetja. Analiza uspešnosti poslovanja na primeru.
  • Kaj je EBIT in kaj EBITDA in zakaj sta pomembna?
  • Kateri kazalniki so pomembni za analizo poslovanja?
  • Analiza čistega denarnega toka podjetja. Analiza finančno posredniškega položaja podjetja in obratni kapital.

Vsi pomembni vidiki analize poslovanja bodo prikazani na primerih.


Z VAMI BO

Robert Biček, ki je zaposlen kot svetovalec v podjetju 3 Projekt, d.o.o. V preteklosti je bil na SDH, d.d., upravljalec naložb v lasti Republike Slovenije ter v AUKN izvršni direktor strateških naložb – infrastruktura. Pred tem je bil 10 let predsednik uprave logistične družbe ACK, d.d. Ukvarja se s številnimi projekti izboljšanja upravljanja podjetij, izboljševanjem poslovnih procesov v podjetjih ter s finančno analitiko, ki je tesno povezana s korporacijskim pravom, v zadnjem času pa s predavanji svoje izkušnje in znanja prenaša tudi na druge.


POGOJI PRIJAVE OZ. ODJAVE

Za člane SLZ je delavnica brezplačna. Obvezna je predhodna prijava. Odjava je možna najkasneje 2 delovna dni pred delavnico, ki mora biti pisna (info@slz.si). Pri kasnejši odjavi ali ne odjavi se zaračunajo stroški v višini 40 EUR.