Koledar dogodkov

Logistični kongres 2019

03.04.2019 09:00 - 05.04.2019 13:00

Portorož

7. poslovno-logistični kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019. 

Organizacija & tehnološka modernizacija - le skupaj pomenita odličnost in dodajata vrednost

Gospodarska rast je logistiki zagotovila to kar najbolj potrebuje – blago. Hkrati pa primanjkuje logističnih kapacitet in kadra, pritisk na cene in na drugi strani plače pa je vedno večji. Kaj lahko naredimo z organizacijo in informacijsko in tehnološko modernizacijo.

 

Logistični proces v grobem poteka od dobavitelja, preko internih proizvodnih procesov do kupcev. Zato je pomembno, da je proces vitek, brez izgub, dobro upravljan in dobro informacijsko in tehnološko podprt. Učinkovita logistika je torej ključna za dobro nakupno izkušnjo in vedno bolj pomembna tudi kot stroškovni faktor v ceni izdelka.

 

Skupni strošek logistike lahko v nekaterih primerih seže tudi do 20% prodajne vrednosti izdelka. Organizacija, ustrezna informacijska podpora vseh delnih procesov v oskrbovalni verigi in prava tehnološka podpora, lahko delež logistike v prodajni vrednosti in pretočne čase pomembno zniža.

 

Učinkovitost logistike v mednarodnem okolju je odvisna tudi od administrativnih in pravno formalnih okvirjev, ki jih določa država. Logistika se ne razvija samo v tehnološkem in organizacijskem smislu in na ravni posameznega podjetja. Pomemben del h konkurenčnosti okolja, v katerem podjetje deluje, so upravno administrativni postopki in pripadajoče tehnološke rešitve na ravni države. Tudi v Sloveniji je govora o »digitalni agendi«, vendar se moramo pri tem opirati na uveljavljene mednarodne dobre prakse. Kako so se v najrazvitejših ekonomijah lotili projekta »Enotno okno« (Single window) s katerim so digitalizirali vse postopke v mednarodni trgovini in kje je Slovenija? Kaj prinaša nov carinski zakon? Kaj Brexit pomeni za logistiko?

 

V Sloveniji smo med prvimi v Evropi ratificirali eCMR protokol. Težnja evropske komisije je, da s časoma eCMR dokument postane obvezen. Kaj to pomeni za procese v oskrbovalni verigi? Katere so najsodobnejše pripadajoče tehnologije?

 

Organizacijski modeli in modeli upravljanja logistike so izziv. Mehke metode za povečevanje produktivnosti, KAIZEN, ciljno vodenje, ipd. niso modeli, ki se uporabljajo samo v proizvodnji, ampak lahko učinkovito izboljšujemo produktivnost tudi v logistiki. Zaradi poudarka na proizvodnji je logistika kot sistem upravljanja ostala preveč pozabljena in pogosto razbita med prodajo, nabavo in proizvodnjo! Kako vzpostaviti učinkovit organizacijski model v logistiki? Kako vzpostaviti celovit nadzor nad vsemi logističnimi stroški? Kako učinkovito upravljati logistiko v proizvodnem logističnem podjetju? Kje so razlike med ženskimi in moškimi odločevalci v logistiki?

 

Informatizacija v logistiki je še vedno izziv. Odlične rešitve za upravljanje z blagom, transportom, logističnimi podatki, so lahko slabo implementirane in nasprotno lahko podjetja veliko pridobijo z odličnimi nišnimi rešitvami, ki dobro pokrivajo izbrani segment poslovanja. Kako se je potrebno lotiti informacijskih projektov? Kaj je dober projektni management pri implementaciji WMS, TMS, … rešitev? Katere so ključne funkcionalnosti v IT rešitvah, ki so podjetjem prinesle največ v delu optimizacije procesov in katere funkcionalnosti so podjetjem omogočila, da so ponudili novo storitev in dodale vrednost za obstoječe in nove stranke?

 

Tehnološki razvoj na področju logistike je kontinuiran. Nove tehnologije so vedno bolj napredne in vedno več jih poznamo v praksi. Kje so prednosti posameznih rešitev? Kako so se podjetja lotila načrtovanja tehnološke transformacije? S katerimi tehnologijami so podjetja pridobila največ? »Internet of Things« in »Blockchain« se dogaja… in kakšna je vloga umetne inteligence, ki si utira pot tudi v logistiki?

 

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja bomo podajali na 7. mednarodnem kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2019«, ki bo tudi tokrat v Portorožu. Poleg strokovnih prispevkov iz omenjenih tem, bomo tudi letos spodbujali nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje. Sodelovanje z Avtomobilskim grozdom in Združenjem za promet pri GZS je postalo tradicionalno in s tem odlična priložnost za druženje z dodano vrednostjo vseh deležnikov v oskrbovalni verigi.

 

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Vedno poiščemo vrhunske dobre prakse, vrhunske domače in tuje managerje in strokovnjake, ki nam te predstavijo. Tudi letos bo tako.

 

V Slovenskem logističnem združenju gradimo razmerja.

 

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja

 

Program in prijava: www.logisticnikongres.si