Koledar dogodkov

REDNA LETNA SKUPŠČINA SLZ

16.03.2022 16:00

Sklic redne skupščine Slovenskega logističnega združenja.

Predsednik, g. Igor Žula, sklicuje redno skupščino Slovenskega logističnega združenja, ki bo v sredo, 16. marca 2022, ob 16. uri, na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, v dvorani C (1. nadstopje). Skupščino bo vodila odvetnica Lara Savnik.

 

Dnevni red:

1. Pregled sklepov zadnje skupščine z dne 26. marca 2021
              -   Obravnava letnih poročil o delu za leto 2021
              -   Poročilo Predsednika in Upravnega odbora
              -   Poročilo Nadzornega odbor
2. Poročilo Disciplinske komisije
3. Predstavitev plana aktivnosti za leto 2022 in finančnega plana za leto 2022
4. Volitve za izvolitev novih organov društva
             -  Volitve za nov upravni odbor

Predlogi za člane skladno s Statutom lahko podajo še najkasneje na skupščini.
5. Razprava

Sprememba višine članarine za razširjeno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije in potencialno v Obrtni zbornici Slovenije
6. Razno

 

Prosimo, da prisotnost na skupščini potrdite s prijavo najkasneje do torka, 15. marca 2022. V primeru, da se skupščine ne morete udeležiti, lahko s pooblastilom pooblastite drugo osebo, da vas zastopa na skupščini. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo pošljete na info@slz.si - najkasneje do 15. marca 2022.