Koledar dogodkov

Sklic korespondenčne redne letne skupščine SLZ

30.03.2021

KORESPONDENČNO

Potrditev sklepov do 30. marca 2021.

 

Predsednik, g. Igor Žula, sklicuje korespondenčno redno letno skupščino Slovenskega logističnega združenja, ki bo zaradi koronavirusa (bolezni Covid-19) in preprečitve bolezni potekala korespondenčno, prek elektronske pošte.

 

Dnevni red:

  1. Pregled sklepov zadnje redne skupščine, ki je bila 10. 3. 2020
  2. Obravnava letnih poročil o delu za leto 2020
  • Poročilo predsednika in Upravnega odbora
  • Poročilo blagajnika
  • Poročilo Nadzornega odbora
  • Poročilo Disciplinske komisije
  1. Predstavitev plana aktivnosti za leto 2021 in finančnega plana za leto 2021
  2. Razno

 

Dostop do gradiva >>>