Koledar dogodkov

Vodenje v času epidemije

19.11.2020 15:00

Spletna delavnica

Izkušnje in znanja za vodenje v negotovih časih.

Vkop v delavnico

Vodenje organizacije in ljudi je zahtevno in pogosto stresno delo že v normalnih okoliščinah. V situaciji, s katero se srečujemo sedaj pa še toliko bolj. Kot vodje smo v negotovosti. Ne vemo točno, kakšna bo prihodnost, kakšni bodo pogoji dela … In večina kontaktov in komunikacije, ki jo imamo kot vodje – pa naj bo to z zaposlenimi, s strankami, sodelavci, … (pa še z domačimi) se dogaja v luči koronavirusa in posledično o situacijah, ko je potrebno reševati določen problem (ob tem, da nimamo prave slike, kaj se sploh dogaja). Poleg tega ima vsak še svoje mnenje o situaciji in kako bi morali (vodje, država, podjetje, družba, sodelavci …) ravnati ter posledično tudi svoja pričakovanja od nas kot vodje. Ljudje pa so (ali smo) dejansko v stiski, ki jo vsa te negotovost prinaša.


Kot vodje se v kontaktu s sodelavci srečujemo s čustvi kot so napetost, nezadovoljstvo, jeza, razočaranje … pod temi čustvi pa se pogosto skriva strah in nemoč. In včasih so to tudi čustva, s katerimi se ob tej negotovosti srečujemo tudi pri samemu sebi.


Tako je vodenje v takih razmerah bistveno bolj zahtevno in pogosto lahko v takih situacijah hitreje pride tudi do konfliktov. Potrebne so izkušnje in znanja (pa tudi poguma) za:

 • razumevanje situacije, v kateri smo,
 • poslušanje in razumevanje stisk zaposlenih,
 • ustvarjanje ozračja varnosti in zaupanja in
 • kreativno iskanje novih obnašanj in rešitev v tej situaciji.

 

 Program

 1. Identifikacija situacije, s katerimi se srečujemo
 2. Razumevanje psihologije osebnosti v času krize in negotovosti
  - Biološke in psihološke osnove vedenja v frustracijski situaciji
  - Načini zadovoljevanja psiholoških in socialnih potreb v odnosu in vloga vodje
  - Vloga vodje v času krize in negotovosti
 3. Osnove dialoškega komuniciranja v času krize
 4. Osnovna psihološka načela reševanja kriznih in konfliktnih situacij
  - Skupni cilj - zavedanje in iskanje skupnega cilja
  - Ljudje – Kako ločiti ljudi od problemov?
  - Interesi – Kako usmeriti pozornost na globlje interese in ne začetne pozicije?
  - Opcije – Kako najti rešitve ugodne za obe strani?
  - Merila – Kako uporabiti objektivna merila za jasno razumevanje rešitve?
 5. Iskanje in podelitev konkretnih dobrih primerov vodenja v času krize

 

Kako bomo vklopljeni

Program je zasnovan delno kot predavanje, delno pa interaktivno kot praktični trening. Tako je program sestavljen iz:

 • predavanja, skozi katerega boste spoznali osnovne teoretične vidike upravljanja s konflikti, mediacijskih in pogajalskih tehnik
 • opisov dejanskih primerov iz organizacij, živih situacij…

 

Po izklopu

Z delavnico boste dobili odlične temelje, da boste:

 • razumeli psihološko dogajanje v stiski, stresu, frustraciji, kot tudi obnašanja v konfliktu, ki jih povzroča sedanja negotova situacija,
 • znali umiriti močna čustva pri sebi kot tudi pri sogovorniku ter najti notranjo stabilnost,
 • razumeli in znali postavljati prioritete vodje v konkretni kritični situaciji,
 • znali voditi pogovor s sogovornikom na način, da se bo le ta pomiril in razumel konkretno rešitev,
 • ob tem pa bodo/mo zaupali sebi in
 • znali tudi sami uravnavati lasten stres.

 

Vodenje vklopa

Delavnico bo vodil Rudi Tavčar.

 

Rudi Tavčar je leta 1982 diplomiral iz psihologije na Ljubljanski filozofski fakulteti. Že v času študija se je začel ukvarjati z marketinškimi temami. V letu 1991 je končal MBA – magister managementa (2010) na IEDC. Je avtor knjige Psihologija pogajanj – Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos ter avtor preko petdesetih člankov in soavtor knjige Mediacija v teoriji in praksi, Priročnika za kolektivna pogajanja in Poslovna pogajanja.

 

Poslovno pot je začel v Gorenjskem tisku kjer je vodil tržne raziskave, v nadaljevanju pa Studio GT in marketing za tiskarno. V letih od 1989 do 1991 je bil Direktor Centra za turistično in ekonomsko propagando na GZS kjer je vodil zadnji val akcije Slovenija moja dežela pred osamosvojitvijo. Bil je eden od soustanoviteljev podjetja Gral Marketing, ki je pod njegovim vodstvom postalo najhitreje rastoče tržnoraziskovalno podjetje v Sloveniji. V 90 letih je bil kot soustanovitelj tudi v podjetju Mediana, Svet glasbe in Gral Marketing Zagreb. Od leta 1997 dalje je vodil podjetje Gral Iteo oz od leta 2004 GfK Gral-Iteo. V letu 2005/06 je bil izvršni direktor Društva za marketing Slovenije.


Je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije, kjer je bil dva mandata podpredsednik in koordiniral izobraževanja za mediatorje. Je tudi ustanovni član in podpredsednik Slovenskega društva za Imago terapijo ter aktiven član Slovenskega coaching združenja.


Aktivno sodeluje in vodi izobraževalne seminarje in delavnice: poslovna pogajanja, komuniciranje, reševanje medosebnih konfliktov in konfliktov v skupinah, upravljanje s spremembami, gradnja učinkovitih skupin, uravnavanje poslovnega in zasebnega življenja, zadovoljstvo zaposlenih.

 

Kako se vklopiti

Delavnica je za člane SLZ brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava. Na podlagi prijave boste dan ali dva pred delavnico dobili navodila za v spletno delavnico.