Koledar dogodkov

Redna letna skupščina SLZ

10.03.2020 16:00

GZS, Ljubljana

Sklic redne skupščine Slovenskega logističnega združenja

 

Predsednik, g. Igor Žula, sklicuje redno skupščino Slovenskega logističnega združenja, ki bo v torek, 10. 3. 2020, ob 16. uri, na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, v prostoru Poslovna oaza (7 nadstropje).

 

Dnevni red :

 1. Pregled sklepov zadnje skupščine z dne 19. 3. 2019
 2. Obravnava predlogov za spremembo Statuta SLZ
 3. Obravnava letnih poročil o delu za leto 2019
  - Poročilo predsednika in upravnega odbora
  - Poročilo blagajnika
  - Poročilo nadzornega odbora
  - Poročilo disciplinske komisije
 4. Predstavitev plana aktivnosti za leto 2020 in finančnega plana za leto 2020
 5. Razno

 

Prosimo, da prisotnost na skupščini potrdite s prijavo najkasneje do ponedeljka, 9. marca 2020. V primeru, da se skupščine ne morete udeležiti, lahko s pooblastilom pooblastite drugo osebo, da vas zastopa na skupščini. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo pošljete na info@slz.si - najkasneje do 9. marca 2020.