Novice

Priznanje za življenjsko delo na področju logistike 2017

15.4.2017

Dobitnik priznanja dr. Livio Jakomin

Priznanje za življenjsko delo na področju logistike za leto 2017 je šlo v roke dr. Liviu Jakominu.

Livio Jakomin se je rodil 8. aprila 1940 v Pradah pri Kopru. Je doktor znanosti in redni profesor za področje vodnega prometa in logistike. Delovne izkušnje si je pridobil kot častnik in poveljnik ladje, predavatelj na Srednji in dekan na Višji pomorski šoli ter na Fakulteti za pomorstvo in promet, kjer je bil vodja katedre in prodekan. Poleg pedagoškega, raziskovalnega in znanstvenega dela je opravljal pomembne družbene, gospodarske in politične funkcije. Med drugim je bil delegat v Skupščini SRS, član Izvršnega odbora SRS in predsednik Komiteja za promet in zveze SRS, predsednik Skupščine obalne skupnosti občin in generalni konzul SFRJ v Trstu. Opravljal je funkcijo direktorja Energetsko-industrijske cone Luke Koper, bil je član nadzornega sveta Adriatic Zavarovalne družbe d.d. in Marine Portorož d.d. ter dva mandata predsedoval nadzornemu svetu Intereurope d.d.


Njegova bibliografija obsega okoli 300 del. Svoje članke, referate in razprave je objavil in predstavil v mednarodnih revijah in konferencah doma in v svetu. Kot avtor ali soavtor je napisal 3 univerzitetne učbenike, 4 monografije, 26 elaboratov, študij in ekspertiz ter 2 kulinarični in 2 leposlovni knjigi.


Pri svojem delu je največjo skrb posvečal razvoju prometne stroke in izobraževanju kadrov. Bil je pobudnik in ustanovitelj Društva za napredek znanosti v prometu Slovenije. Vrsto let je bil predsednik projektnega sveta Visokošolskega središča v Kopru ter predsednik Vladne komisije za ustanovitev Univerze na Primorskem.


Za svoje delo je prejel številna priznanja in odlikovanja doma in v tujini. Med drugim Plaketo Hrvaškega društva za znanost, Red dela z zlatim vencem, Red za zasluge Republike Italije, Red za zasluge Republike Slovenije in Zlati grb Občine Piran. Je član Znanstvenega sveta za promet Akademije znanosti in umetnosti Hrvaške in častni doktor Univerze na Primorskem.