Novice

Evropski zeleni dogovor in izzivi za mestno logistiko

10.3.2021

7. in 8. oktobra 2021 bo Maribor gostil konferenco »European Green Deal: Challanges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities«.

19. konferenco Evropske platforme znanstvenih društev za transport z naslovom: »European Green Deal Challanges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities« organizira FGPA, Center za ekonomijo transporta.

 


Evropski zeleni dogovor predstavlja strategijo  razvoja Evropske komisije, katerega cilj je podnebno nevtralna Evropa do leta 2050. Strategija je v bistvu celovit velikopotezni program prestrukturiranja vseh ključnih gospodarskih sektorjev z namenom zagotovitve pravičnega in vključujočega prehoda v zeleno gospodarstvo.

Promet trenutno povzroča četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90 % do leta 2050. Vzpostavitev trajnostnega transporta bo zagotovljena z inovativnimi, cenovno dostopnimi, čistejšimi in varnejšimi transportnimi alternativami.

Najobčutljivejša so urbana območja, kjer bo za dosego ciljev Zelenega dogovora potrebno kombinirati in uskladiti  različne ukrepe, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa, itd.

Več informacij o konferenci https://www.fgpa.um.si/etc/