Novice

Logist leta 2019 je Viktor Kastelic, Cargo Partner

22.12.2020

Podelili smo petnajsti naziv Logist leta. Častno priznanje je za leto 2019 je prejel Viktor Kastelic, direktor podjetja Cargo-partner d.o.o.

 

Priznanje Logist leta izpostavlja in nagrajuje posameznika in/ali podjetje, ki je v preteklem letu najuspešneje reševalo logistične izzive, uvajalo inovacije ter podpiralo napredek logistične panoge.

Cargo-partner je ponudnik celovitih logističnih rešitev z obsežnim portfeljem storitev letalskih, ladijskih, kopenskih prevozov in skladiščnega poslovanja. Posebno strokovno znanje in kompetence posveča področju informacijske tehnologije in optimizacije oskrbovalnih verig.

Predsednik odbora za podelitev naziva Logist leta dr. Igor Jakomin: »V okviru Slovenskega logističnega združenja vsako leto podelimo častni naziv Logist leta najuspešnejšemu posamezniku, ki je v preteklem letu s svojim delom in inovativnim pristopom dosegel izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Laskavi naziv si je, med vsemi kandidati, za leto 2019 prislužil Viktor Kastelic iz podjetja Cargo-partner«.

Kot skupina Cargo-partner, z več tridesetletnimi izkušnjami, snujejo storitve po meri za širok nabor panog, da bi svojim strankam po vsem svetu pridobili konkurenčne prednosti. Uvajajo nenehne izboljšave, ki temeljijo na zavezi strankam, strasti do inovacij in trdni veri v ekonomsko, ekološko in družbeno trajnost. Celotno poslovanje je integrirano z vrhunskimi informacijskim sistemom, podkrepljeno z državnimi in mednarodnimi certifikati ter članstvi v globalnih mrežah.

V podjetju se zavedajo, da je področje logistike in oskrbovalnih verig pomembno za uspeh in da ta zahteva sposobnost hitrega prilaganja in vpeljevanja sodobnih tehnologij in poslovnih modelov, ki omogočajo transparentnost skozi celotno oskrbovalno verigo. Pri tem pa so zavezani tudi okoljski odličnosti z zmanjševanjem škodljivih izpustov z optimiziranjem prevozov in z ozaveščanjem vseh vpletenih v verigi k ohranjanju okolja.

Predsednik Slovenskega logističnega združenja Igor Žula: »Nagrada Logist leta je izjemnega pomena. V prvi vrsti nagrajuje dosedanje trdo delo nagrajenca in tima, ki ga vodi za prikazane rezultate na področju logistike, a ga zavezuje, da svoje delo nadaljuje še naprej. Hkrati pa deluje kot zgled drugim, ki si želijo biti še boljši«.