Odbor za Logista leta

Člani Odbora za izbor Logist leta

Dr. Igor Jakomin, predsednik Odbora

Dr. Jakomin že več kot 20 let nabira izkušnje na področju transporta, logistike in oskrbovalnih verig. Med drugim je vodil podružnice multinacionalke United Parecel Service v Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini, kot vodstveni kader je deloval v različnih družbah Skupine Samer, bil je član nadzornih svetov Luke Koper in BTC Terminal Sežana ter svetovalec v različnih podjetjih v Sloveniji in tujini. Svoje izkušnje dopolnjuje kot predavatelj na različnih akademijah in docent na univerzah. Opravljal je tudi funkcijo Državnega sekretarja na Ministrstvu za promet.

 Patricija Bajec

Doc. dr. Patricija Bajec, Ass. Prof., članica

Patricija Bajec je predavateljica na Fakulteti za pomorstvo in promet (FPP), Univerze v Ljubljani. Je vodja oddelka za logistiko. Njena področja raziskav ter vsebine, ki jih predava na FPP, so tesno povezana z logističnimi aktivnostmi, ki jih je pred zaposlitvijo na FPP izvajala/vodila v gospodarstvu: optimizacija skladiščnih procesov, distribucijskih aktivnosti ter nabavnih procesov.

 

Dr. Tomislav Letnik, član

Dr. Letnik je vodja Oddelka za prometno inženirstvo in vodja Centra za ekonomijo transporta na FGPA Univerze v Mariboru. Je nosilec in izvajalec predmetov iz področja logistike, transporta in transportne ekonomije. Raziskovalno se ukvarja s področjem optimizacije transporta v mestih, energetsko učinkovitostjo transportnih procesov ter razvojem strategij, politik in ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja transporta.  

 Bojan Rosi

Prof. dr. Bojan Rosi, dekan na Fakulteti za logistiko, Univerze v Mariboru, član

V svoji bogati karieri je bil zaposlen v podjetju Slovenske železnice, kjer je v dvajsetletnem obdobju opravljal različna dela in naloge. Leta 2000 se je zaposlil na Ministrstvu za promet RS – Direkciji za železniški promet v Mariboru, kot svetovalec vlade, vodja Sektorja za varnost in urejenost železniškega prometa. Odgovoren je bil za mednarodno sodelovanje, vodenje različnih strokovnih komisij, vodenje projekta izdelave podzakonskih predpisov v železniškem prometu, vodenje mednarodnega projekta Twinning in različna sodelovanja pri pripravljanju direkcije za uvajanje certifikata kakovosti poslovanja, uvajanja projektnega menedžmenta, preoblikovanja direkcije v agencijo ipd. V tem času je postal visokošolski predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo UM, Katedri za tehnologijo in organizacijo prometa, izbirno področje Prometna tehnika.
V letu 2019 je postal tudi predstojnik Centra za pametna mesta in skupnosti na Univerzi v Mariboru.