Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Prezentacije predstavljenih rešitev na konferenci Keep IT Simple 2017 ter kontaktne osebe, na katere se lahko obrnete za več informacij. 

Podjetje Prezentacija Kontaktni podatki
 ST logo  Kako do odličnega izvedbenega plana? S&T Slovenija, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana
Tone Zelnik, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 inea logo 02 Prednost naprednega razporejanja proizvodnje v visoko konkurenčnem okolju INEA d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana
mag. Primož Rojec, T: 041 617 213, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tomaž Grabnar, T: 031 703 267, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
 IN INFORMATIKA 1 01 Infor CloudSuite IndustrialTM – informacijska podpora rasti od obrtne delavnice do industrijskega proizvodnega podjetja vse do korporacije IN-INFORMATIKA d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana
Vanja Milan Bufon, T: 041-769321,
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
MIT informatika logo transparent Planiranje proizvodnje s pomočjo orodij umetne inteligence (Watson) in proizvodno analitiko

MIT informatika, d.o.o., Smledniška cesta 140, 4000 Kranj
Slađana Gogić, T: 04 281 31 01, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 TraceSolutions kvint Brez učinkovitega, točnega in ažurnega zbiranja podatkov ni digitalizacije

KVINT, d.o.o.,  Brilejeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Marjan Kralj, T: 041 711 095, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija konference IT v proizvodnji in logistiki Keep IT Simple 2017, ki je potekala 5. oktobra 2017 v Ljubljani. 

KIS2017 collage

Vabljeni na IV. konferenco IT v logistiki in proizvodnji v Sloveniji

KIS 2017 SLZ napis 2 log proiz 01

5. oktobra 2017 ob 10. uri,
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons Hotel

V logističnem smislu razumemo logistiko kot transport, hrambo blaga in gotovih izdelkov in interno logistiko. Z našimi dogodki, želimo čim bolj celovito pokriti vsa področja – tako z vidika organizacije in procesov kot tudi z vidika informacijskih in tehnoloških rešitev. 

Na dogodku »Keep IT Simple« predstavljamo ozko usmerjeno informacijsko in tehnološko področje. Letos se bomo usmerili na področje planiranja in spremljanja proizvodnje.

Planiranje in spremljanje proizvodnje ima še veliko priložnosti za izboljšavo. Dober plan proizvodnje je osnova za učinkovito in visoko produktivno proizvodnje in nase veže ne samo prerazporeditev strojev in ljudi, ampak tudi celoten sistem oskrbe proizvodnje, interne logistike in v vedno bolj tudi sistem odpoklicev blaga od dobaviteljev in s tem transporta blaga. Zato bomo na letošnjem dogodku predstavili številne rešitve s področja učinkovitega planiranja in spremljanja proizvodnje, ne glede na to, ali so rešitve samostojne ali del poslovno informacijskega sistema (ERP).

Vabljeni na brezplačen dogodek »Keep IT Simple 2017« z osrednjo temo
Informacijske rešitve za podporo planiranju proizvodnje.

 Rešitve, s katerimi si lahko pomagate pri optimizaciji planiranja proizvodnje bodo predstavila podjetja:
INEA, d.o.o.  In-Informatika, d.d.   MIT Informatika, d.o.o. Kvint, d.o.o. Omikron, d.o.o. S&T Slovenija, d.d. 

VEČ O PREDSTAVITVAH >>>

 Pridužite se nam, udeležba na predavanjih je brezplačna. 
Zagotovljeno tudi brezplačno parkiranje.

 DA, ŽELIM SE PRIJAVITI >>>


Organizator si pridržuje pravico zaračunati 40 EUR vsakemu udeležencu, ki se bo prijavil in se konference ne bo udeležil.
Rok za odjavo je 1 teden pred konferenco prek e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

9.15 - 10.00                   Sprejem udeležencev in kava za dobrodošlico
10.00 – 10.15

Otvoritve konference

10.15 – 10.45 Kako do odličnega izvedbenega plana?
Tone Zelnik, svetovalec uprave in Gligorij Kalem, poslovni svetovalec za nabavo, S&T Slovenija, d.d.

10.45 – 11.15

Prednost naprednega razporejanja proizvodnje v visoko konkurenčnem okolju 
Mag. Primož Rojec, vodja projektov in Tomaž Grabnar, specialist za planiranje proizvodnje, Inea, d.o.o.

11.15 – 11.25 Vprašanja in odgovori
11.25 – 12.00 Odmor za kavo in druženje
12.00 – 12.30

Infor CloudSuite IndustrialTM – informacijska podpora rasti od obrtne delavnice do industrijskega proizvodnega podjetja vse do korporacije
Vanja Milan Bufon, MS.BS., prokurist, IN-Informatika, d.o.o.

12.30 – 13.00

Planiranje proizvodnje s pomočjo orodij umetne inteligence 
(Watson) in proizvodno analitiko
Mag. Tomaž Dular, arhitekt sistema in Tibor Zavrl, svetovalec, MIT informatika, d.o.o.

13.00 – 13.10 Vprašanja in odgovori
13.10 – 14.20 Odmor za kosilo
14.20 – 14.50

ERP sistem na vsako delovno mesto
Nataša Hafner, Omikron d.o.o.

14.50 – 15.20

Brez učinkovitega, točnega in ažurnega zbiranja podatkov ni digitalizacije
Marjan Kralj, direktor, Kvint, d.o.o.

15.20 – 15.30 Vprašanja in odgovori
15.30 – 15.40 Zaključek konference
   * Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

 

 

Več o predavanjih:

 ST logo

Kako do odličnega izvedbenega plana?
Tone Zelnik, 
svetovalec uprave in Gligorij Kalem, poslovni svetovalec za nabavo

Prisluhnite S&T predavanju, kjer vam bodo pokazali, zakaj sta za odličen izvedben plan nujne dve komponenti, in sicer dobra napoved prodaje in zagotavljanje vhodnih materialov in komponent.


 inea logo 02

 

       

Prednost naprednega razporejanja proizvodnje v visoko konkurenčnem okolju 
Mag. Primož Rojec,
vodja projektov in Tomaž Grabnar, specialist za planiranje proizvodnje

Podjetje Inea že 30 let  pomaga različnim proizvodnim podjetjem doma in v tujini pri iskanju učinkovitih rešitev  s področij proizvodne informatike in avtomatizacije. Zadnje čase opažamo hitro povečevanje naročil  pri naših partnerjih  ob sočasnem krajšanju dobavnih rokov. Ob  tem so močno izpostavljene težave na strani obvladovanja proizvodnih virov.
Izkazalo se je, da je pravi pristop reševanja teh poslovnih izzivov tisti, ki postavlja na prvo mesto jasne, merljive cilje. Ob tem mora biti ustrezna  rešitev pravilno umeščena v obstoječe informacijske sisteme, ob upoštevanju načel planiranja in razporejanja.
V predstavitvi boste spoznali načine reševanja najbolj pogostih poslovnih izzivov ter njihove rezultate, ki jih ekipa Inee dosegla v sodelovanju s strokovnjaki naročnika.


 

 IN INFORMATIKA 1 01

 

 

Infor CloudSuite IndustrialTM – informacijska podpora rasti od obrtne delavnice do industrijskega proizvodnega podjetja vse do korporacije
Vanja Milan Bufon, MS.BS.,
prokurist

Paleta programskih rešitev Infor CloudSuite IndustrialTM sodi v sam svetovni vrh dobrih rešitev in poslovnih praks informacijske podpore za proizvodna podjetja. Zato ne bo odveč kratek pregled: kaj sploh je Infor CloudSuite IndustrialTM. Podrobnejše dodatne informacije o programih in storitvah bodo dostopne na razstavnem prostoru, za najbolj zahtevne pa je primernejša individualna poglobljena predstavitev prilagojena industrijski panogi končnega uporabnika.
Težišče nadaljnje debate pa je, kako pristopiti k sami ideji o informatizaciji vašega proizvodnega obrata oziroma proizvodnje do operativne realizacije. Kako in kje začeti, kaj je primerno velikosti vašega podjetja? Kako slediti vašo rast od obrtne delavnice do industrijskega proizvodnega podjetja? Kako razširiti vašo dejavnost na prodajo in obrate v tujini?  Debata bo podprta s primeri dobre prakse doma in v tujini pri uvajanju Infor CloudSuite IndustrialTM
Nekaj več časa moramo nameniti tudi kvaliteti podatkov, predvsem tehnoloških podatkov. Kako to kvaliteto izboljšujemo in postopno nadgrajujemo, predvsem pa kako vpliva na planiranje in terminiranje proizvodnje. Predstavili bomo več metod planiranja, tudi najzahtevnejšo APS (Advance Planning and Scheduling) – napredno globalno planiranje v realnem času, ki zajame celotno podjetje in temelji na planiranju vseh proizvodnih virov podjetja (material, stroji, orodja, posadka) z omejitvami in brez omejitev. To pomeni, da smo v praksi sposobni že ob potrditvi naročila z nad 95 % verjetnostjo določiti rok odpreme, da imamo stalno osvežen plan proizvodnje, da operativno terminiramo delo v delavnici, da obvladujemo materialni tok od planiranja nabave do vgradnje in odpreme in da obvladujemo krizne dogodke kot so npr. izpadi strojev, zakasnitve dobave in podobno. Vendar to ni dovolj: vedeti moramo dejansko stanje v proizvodnji – dobiti in upoštevati moramo še povratne informacije iz delavnic in skladišč (Infor Factory TrackTM). Zaradi časovne omejitve bomo dodali še nekaj malega o uporabi črtne kode in mobilnosti (tablice, pametni telefoni) in socialnem omrežju Ming.leTM.
Na uvajanje vitke proizvodnje, predvsem proizvodnje po naročilu, ki strmi k večji fleksibilnosti količin in raznolikosti proizvoda po željah individualnega kupca, bistveno pripomore »tehnološki konfigurator«.  Pomen konfiguratorja bomo osvetlili na primeru implementacije Infor CPQTM (Configure-Price-Quote) pri postavitvi prodajne in distribucijske mreže proizvodnega podjetja. Pojasnili bomo tudi učinke na fleksibilnost in stroške prodaje izdelkov iz proizvodnje, vpliv na globalno planiranje, znižanja stroškov v proizvodnji in pri usposabljanju.


 MIT informatika logo transparent

Planiranje proizvodnje s pomočjo orodij umetne inteligence 
(Watson) in proizvodno analitiko
Mag. Tomaž Dular, arhitekt sistema in Tibor Zavrl, svetovalec

Stalna želja proizvodnih podjetij je, da bi svojim kupcem dostavili naročene izdelke čim prej. Ob tem bi želeli imeti optimalno vodeno proizvodnjo, brez mrtvih hodov, z optimalnimi serijami in nadzorovanimi stroški. Zato potrebujemo vrhunske proizvodne plane. Za plan potrebujemo poleg seznama naročil, ki ga pretočimo na delovne naloge, tudi popis tehnoloških postopkov, kosovnic ali receptur. Posamezni deli proizvodnje imajo pri planiranju svoje posebnosti (npr. barvanje od svetlih do temnih, nastavitve strojev,..) kar pišemo v predloge za planiranje. S tem zagotavljamo optimalen potek proizvodnje, manj pogoste menjave orodij in čiščenja in s tem prihranke. S številom delovnih nalogov in operacij se eksponentno povečuje zahtevnost planiranja. Planerju lahko omogočimo pripravo več simulacij plana. Planer lahko pripravo plana prepusti orodju umetne inteligence, ki pri večjem obsegu naročil nalogo opravi 30% bolje! Vsak plan se razlikuje od izvedbe, kar nadzorujemo z orodji poslovne inteligence. Z izsledki popravljamo normative, predloge za planiranje in tako stalno izboljšujemo svoje napovedi.


omikron logo

ERP sistem na vsako delovno mesto 
Nataša Hafner

Sodobni ERP sistemi nudijo nemalo učinkovitih orodij za planiranje. Zbir informacij, združenih iz vseh procesov poslovanja predstavlja zanesljivo osnovo za učinkovito planiranje, in ne nazadnje boljšo odzivnost na pričakovanja kupcev. 
Kljub temu ostajajo glavni izzivi planiranja stalne spremembe in izredni dogodki. V praksi se  izkaže, da informacije o dogodkih niso točne, ali jih pridobimo s prevelikim zamikom, da bi lahko  učinkovito reagirali. 
Z različnimi rešitvami, ki se uporabljajo v praksi kot nadgradnja ERP Sistema, zmanjšamo možnost manjkajočih, pomanjkljivih ali zapoznelih informacij.


 

TraceSolutions kvint

Brez učinkovitega, točnega in ažurnega zbiranja podatkov ni digitalizacije
Marjan Kralj,
direktor

V predstavitvi bo predstavljeno, zakaj za učinkovito planiranje proizvodnje potrebujemo poleg ustreznih orodij za planiranje tudi kvalitetne podatke. Planiranje nam ponudi odgovore kaj (kateri izdelek, polizdelek), kdaj (točen začetek in konec izdelave) in kje (na katerih delovnih centrih) bomo naše izdelke izdelovali, glede na željene termine dobave. Plan izdelave je potrebno spremljati. Zbiranje podatkov o realizaciji plana mora biti učinkovito, točno in ažurno. V vsakem trenutku moramo imeti na voljo podatke o začetku in zaključku dela na posamezni operaciji, že porabljenem času izdelave, doseganju normativa, zastojih pri delu ter vgrajenih materialih in polizdelkih z elementi sledljivosti. To nam omogoča korekcije plana proizvodnje. Zbrane podatkov lahko z uporabno metode OEE uporabimo za preventivne in kurativne ukrepe, ki omogočajo sistem nenehnih izboljšav. Moderna, napredna in konkurenčna proizvodnja ne dovoljuje skoraj nikakršnih izgub. Trace Solutions s svojimi moduli podpira in omogoča konkurenčno proizvodnjo.


 

 

 

KIS 2017 SLZ napis 2 log proiz 01

Informacijske rešitve za podporo planiranju proizvodnje

Lokacija: Ljubljana
Datum: 5. oktober 2017

Podrobnejše informacije in prijava >>>

 

LK logo

Prijave na dogodke

20
Jun
München
Datum: 20 Junij 2018 , 01:00
Ogled sejma Automatica 2018, ki bo potekal od 19. do 22. junija 2018, München.

Video Logističnega kongresa 2018

Button LK video

Logist leta 2017

LogistLeta2017 Erculj SLZ

Franc in Aleš Erčulj, Frigologo, d.o.o.

Priznanje za življenjsko delo 2018

KKK 4592

Bruno Korelič

Novo vodstvo SLZ

KKK 3614

Upravni odbor SLZ za mandat 2018-2023

Prijava na e-obvestila