Novice

Tudi v logistiki izzivi s kadri

15.4.2019

O upravljanju s kadri in uvajanju napredne tehnologije v logistiki na 6. logističnem kongresu Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2018. 

Od 11. do 13. aprila 2018 je v Portorožu potekal 6. logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2018. Moto kongresa je bil »Upravljanje s kadri in uvajanje napredne tehnologije v logistiki - dve nerazdružljivi funkciji«. Pestre in aktualne teme, kvalificirani referenti in gosti, rast števila udeležencev ter spremljajoči program potrjuje smer, ki jo je treba nadaljevati in še nadgrajevati. Kongresa se je udeležilo nad 230 udeležencev. Predsednik je opozoril tudi na statistiko, ki terja izboljšave. Pri dodani vrednosti zaostajamo za pribiližno 25 % glede na logistično dejavnost v EU, od najboljših pa za kar 5 krat. Pot do uspeha vodi skozi sodelovanje, vodstva pa morajo imeti »zgodbo«. Brez teh dveh, in še drugih, dejavnikov ne bomo mogli bistveno napredovati. Naslednji Logistični kongres 2019, bo 3. in 4. aprila 2019 v Portorožu.

Uvodni del

Otvoritev kongresa je poleg pozdravnih in priložnostnih besed predsednika SLZ Igorja Žule ter glavnega pokrovitelja Roka Svetka, obsegala tudi vsebinska izhodišča, ki sta jih podala državni sektetar mag. Aleš Kantaruti in zlasti Paolo Bisogni, predsednik Evropskega logističnega združenja. Ta del je moderiral Robert Sever – direktor Združenja za promet pri GZS. Vsi so poudarili vzpon logistične dejavnosti, njen pomen za gospodarstvo in prebivalstvo.  Nujno je, da Slovenija bolj izkoristi vse vire in pogoje na tem področju. Hkrati pa so opozorili tudi na tveganja kot so kadri, okolje, varnost ipd.

Kadri v ospredju

Uvodni del prvega dne je bil usmerjen v usposabljanje, razvoj in upravljanje kadrov v logistiki. Pod moderatorstvom Tadeja Pojbiča (Kemofarmacija) se je zvrstilo šest referentov, ki so z različnih zornih kotov osvetlili trenutno stanje na kadrovskem področju v logistiki. Zaključili so z okroglo mizo v kateri so sodelovali referenti in gosti. Na koncu pa so tudi udeleženci s svojimi vprašanji dali svoj prispevek.

V zaključku okrogle mize »Kompetence logista danes, jutri, 2025. Ali smo lahko pri sodelovanju šolstva in gospodarstva (še) boljši?« so bili nakazani osnovna spoznanja in sporočila, in sicer:

  • vizija je pomembna, vendar moramo biti sposobni postaviti realno vizijo in jo uresničevati,
  • podjetja se morajo pripraviti na prihod milenijcev, ki so drugačni od prejšnjih generacij in to zahteva ustrezne prilagoditve,
  • razmisliti tudi o »uvozu kadrov«, saj že sedaj primanjkuje precej izvajalcev v operativi in strokovnem delu,
  • demografija je pomembna in se je treba tudi na to pripravljati. Spremljati je treba stanje za vsaj 5 let naprej,
  • agencije so pomemben dejavnik, ki pomagajo podjetjem iskati kadre. Jasno pa je, da mora tudi izobraževalni sistem in sami delodajalci narediti več,
  • zlasti je treba v izobraževalni sistem vključiti več paraktičnega dela, da novi kadri vstopajo v procese dela že z določenimi veščinami in usposobljenostjo. Kot so poročali udeleženci s področja izobraževanja, ta proces že poteka in se bo še okrepil.

Okrogla miza o kadrih

Okrogla miza o kadrih

Dialog med logisti in njihovimi naročniki

Dva referenta sta predstavila prektične pristope, potem je sledila okrogla miza »Kje so meje sodelovanja med logisti in naročniki? Kaj narediti, da to še izboljšamo?«.  Moderator je bil Damjan Zupančič (TPV). Osnovna sporočila so:

  • digitalizacija je pomembna v logistiki in kdor ne bo aktivno vključen bo imel težave,
  • za digitalizacijo so ljudje in to se mora uskladiti, da sodobna tehnologija in človek kooperativno sodelujeta,
  • naročniki in izvajalci logističnih storitev dobro sodelujejo, vendar je prostora za izboljšave je še precej.

Tehnologija prihodnosti

Prva tema drugega dne logističnega kongresa je bila: Kaj so tehnologije prihodnosti in kaj nam prinašajo? Pod moderiranjem dr. Igorja Jakomina iz Cargo X se je zvrstilo 5 referatov in na koncu okrogla miza. Teme kot so blockchain tehnologija, digitalna transformacija, internet stvari ipd., so v ospredju. Referenti in okrogla miza so nakazali pomen digitalne tehnologije in poudarili nujnost da se podjetja, ustanove in posamezniki resno vključijo v te procese. Poslovanje bodočnosti bo odvisno prav od tega. Podjetje CargoX je v živo predstavilo delovanje sistema pametnega tovornega lista (CargoX Smart B/L), ki preko tehnologije podatkovnih blokov in pametnih pogodb omogoča bistveno nižjo ceno, višjo varnost in številne nove možnostmi in funkcionalnosti.

Interna logistika

Kako povečati učinkovitost  in produktivnost v procesih intene logistike in oskrbne verige so se spraševali referenti in udeleženci okrogle mize. Pod moderiranjem Damjana Širce (Epilog) so trije referenti prikazali praktične primere interne logistike v podjetjih, zlasti avtomobilske industrije. Interna logistika se sicer dogaja za zidovi tovarn in skladišč, vendar je močno povezana z zunanjo oskrbno verigo in logističnimi procesi. Od te povezave zavisi celovita učinkovitorst oskrbne verige.


Tridnevni program Logističnega kongresa 2018 je bil letos obogaten z inovativnimi vsebinami SEEFF (South East European Associations of Freight Forwarders and Logistic Operators - Združenja špediterjev jugovzhodne Evrope). Letos se je v Portorožu odvijal 13. SEEFF kongres, ki se je zadnji dan združil z logističnim kongresom. Združenje špediterjev jugovzhodne Evrope (SEEFF) je pomembno mednarodno združenje na področju logistike. Pomen je izkazan s skupnim sodelovanjem. Zvrstilo se je 10 referatov, ki so obravnavali multimodalnost, digitalizacijo, inovacije, EDISON projekt itd. Svoje rešitve je prikazala Luka Koper, obravnavana pa je tudi vloga Donave v logistiki. V zaključku so udeleženci podpisali deklaracijo vlad jugovzhodne Evrope. Sledil je ogled Luke Koper.

Logist leta 2017

ako kot leta prej, je SLZ tudi letos podelilo že 13. priznanje Logist leta 2017. Dobitniki priznanja so vodilni podjetja Frigologo, d.o.o. - Franc in Aleš Erčulj. 

Franc in Aleš Erčulj, Frigologo, d.o.o.

Franc in Aleš Erčulj, Frigologo, d.o.o.

Frigologo je med vodilnimi slovenskimi podjetji na področju logistike živil. V začetku leta 2017 so se preselili v nov, modern logistični center v PC Komenda. Pridobitev je celovito posegla v organizacijsko strukturo širšega poslovnega sistema (Frigologo deluje v okviru skupine E holding in lastniško kot del Frigologo GmbH). Prenovili so informacijski sistem. Odgovornost so prenesli na nižje nivoje in med zaposlenimi in upravo je le en nivo. Prenova omogoča delovanje po sistemu 4PL. Dosegli so 50 % prihranek pri vnosu blaga v skladišče in pri pretovarjanju ter še na drugih področjih. Izboljšali so energijsko učinkovitost za  40 %.

Priznanje za življenjsko delo

Priznanje za življenjsko delo na področju logistike je bilo podeljeno četrtič. Prejel ga je dolgoletni direktor in predsednik uprave Luke Koper, Bruno Korelič.

Bruno Korelič, priznanje za življenjsko delo 2018

Bruno Korelič

Bruno Korelič je na logističnem parketu od leta 1968, ko je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Delal je v podjetju Feršped, nato je krajši čas v podjetjih Slavnik Koper in Intereuropa. Opravljal je številne funkcije - bil pomočnik predsednika na republiškem komiteju za promet in zveze, direktor predstavništva Gospodarske zbornice v Trstu, župan občine Koper. Njegovo življenjsko delo pa je bila vse od leta 1977 v Luki Koper. V dolgem delovnem obdobju v Luki (do l. 2005) je doživel prenekatere razvojne prelomnice. Eno večjih, ko je v 90.-ih letih bila Luka, ob izgubi tradicionalnih tržišč nekdanje države, prisiljena poiskati nova tržišča in se prilagoditi gravitacijskemu zaledju koprskega pristanišča.