Novice

Avtomatizacija strege v avtomobilski industriji z AGV

22.10.2014

Novomeški TPV dobitnik RR priznanaj za leto 2014

Najboljši »Znanstveno raziskovalni in podjetniško aplikativni projekt s področja logistike oz. oskrbovalnih verig v letu 2014« je projekt AVTOMATIZACIJA STREGE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI Z AGV (Automated Guided Vehicle) podjetja TPV, d.d. Pri projektu so sodelovali Janez Sluga, Tadej Vrtačič, Matej Mikolič iz podjetja TPV in Domen Rajšelj ter David Bele iz podjetja IKU.

O projektu: Glavni izziv projekta je bila oskrba osmih delovnih mest s štirimi avtomatsko vodenimi vozički, premik le teh po isti poti v zaporedju, spremljati takt proizvodnje 1,5 min v treh izmenah, potovalni čas enega kroga je 14 min. Novost rešitve sloni na lastnem softwaru, ki je modularen in odprt. Moduli so naslednji:

  1. Algoritem usmerjanja (Traffic Management), ki v primeru križanja poti več AGV-jev določa prioriteto gibanja oziroma izogibanja pat pozicij dveh ali več AGV-jev.
  2. Podporni elementi avtomatizacije, dodatna signalizacija (PLC). PLC omogoča gradnjo dodatne avtomatizacije po specifikaciji naročnika. To pomeni, da lahko v sozvočju z AGV komunicira in upravlja z vso interno logistično opremo kot so konvejerji, tekoči trakovi, dvižni sistemi, zobatimi pogoni, inteligentnim zalogovniki, samopostrežnimi regali, raznimi zapornimi elementi, varnostno eksterno signalizacijo, dodatno signalizacijo na trasi, vizuelno obveščanje, itn. PLC podpira vse pomembne protokole (OPC, TCP/IP Modbus, …) PLC izvaja interakcija med okolico in delovanjem sistema AGV (s senzoriko, tipkami za potrjevanje, samodejnim polnjenjem baterije,…). Naslednja posebnost je inteligentno preverjanje vozičkov ali prikolic v coni čakanja s preverjanjem prisotnosti le teh.
  3. Nadzor baterije (Battery Management), ki stalno nadzoruje stanje baterije in ob vsakem prostem času te iste avtomatsko dopolnjuje.
  4. Obvladovanje napak in obveščanje (Plant Maintenance) nam sporoča in beleži vse ustavitve AGV, ki so posledica nepredvidenih ovir, lahko mehanskih ali drugih zunanjih. Sistem sporoča napako preko ekrana računalnika, SMS obvestila ali aplikacije na pametnem telefonu. Sporoča tip napake in lokacijo zaradi hitrega ukrepanja.
  5. Napredna planska tabla (Advanced planning and scheduling), nam omogoča avtomatizirano manipulacijo materiala v procesu ter avtomatizirano oskrbo delovnih mest po sistemu Pull.
  6. Posebna novost avtomatizacija je tudi zapenjanje vozičkov z AGV brez ustavljanja.

 

Več o tej rešitvi in podjetju TPV