Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88
Prijava za izbor logista leta
 1. Za oceno LOGIST LETA se upoštevajo kriteriji za izbor LOGISTA LETA.

 2. PRIJAVA PROJEKTA ZA PRIZNANJE LOGIST LETA

 3. Osnovni podatki projekta

 4. Naziv podjetja*
  Vnesite naziv podjejta.
  Vnesite naziv podjetja, ki se prijavlja za LOGISTA LETA
 5. Naslov podjetja*
  Vnesite naslov podjejta.
  Vnesite naslov podjetja, ki se prijavlja za LOGISTA LETA.
 6. Kraj*
  Vnesite lokacijo.
  Vnesite lokacijo podjetja, ki se prijavlja za LOGIST LETA.
 7. Naziv projekta*
  Vnesite naziv projekta
  Vnesite naziv projekta
 8. Ime in priimek prejemnika priznanja*
  Prosimo vnesite podatke.
  Vnesite ime in priimek prejemnika priznanja
 9. Prijavitelj projekta*
  Prijavitelj projetka
  Vnesite podatke za prijavitelja projekta
 10. Telefon prijavitelja*
  Vnesite telefonsko številko
  Vnesite telefonsko številko prijavitelja projekta
 11. E-naslov prijavitelja*
  Vnesite e-naslov osebe, ki je projekt prijavila
  Vnesite e-naslov osebe, ki je projekt prijavila
 12. Prejemnik priznanja je oseba, ki je dala pri projektu največji prispevek!

 13. 1. Organizacijska odličnost logistike

 14. Navodilo:

  Upoštevajte pod kriterije, ki so podani v prilogi »kriteriji«. Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju procesov v logistiki, razvoju standardov kakovosti v logistiki in izboljšanju organizacijske strukture logistike v podjetju! K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd!*
  Prosimo izpolnite vsa polja!
  Vnos besedila je omejen na 1000 znakov.
 15. 2. Tehnološka odličnost logistike

 16. Navodilo:

  Upoštevajte pod kriterije, ki so podani v prilogi »kriteriji«. Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju tehnologije v logistiki, večji humanizaciji dela, boljši izrabi prostora, boljšim delovnim pogojem ipd. K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd!*
  Vnesite opis!
  Vnos besedila je omejen na 1000 znakov.
 17. 3. Informacijska odličnost logistike

 18. Navodilo:

  Upoštevajte pod kriterije, ki so podani v prilogi »kriteriji«. Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k uvedbi boljšega informacijskega sistema v logistiki, k celoviti podpori logističnih procesov ali preglednejšim informacijam za vodenje logistike! K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd!*
  Vnesite opis!
  Vnos besedila je omejen na 1000 znakov.
 19. 4. Ekonomska odličnost logistike

 20. Navodilo:

  Upoštevajte pod kriterije, ki so podani v prilogi »kriteriji«. Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju večje ekonomičnosti ali zniževanju stroškov, višji dodani vrednosti v logistiki ali odpravi nepotrebnih izgub. Navedite za koliko % je projekt izboljšav ekonomsko sliko logistike in na katerem procesu! K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, ipd!*
  Vnesite opis.
  Vnos besedila je omejen na 1000 znakov.
 21. 5. Razvojna odličnost logistike

 22. Navodilo:

  Upoštevajte pod kriterije, ki so podani v prilogi »kriteriji«. Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju in uvajanju novih metod in tehnik v logistiki. Navedite katero metodo ste na novo uvedli in katero ste nadgradili in izpopolnili. Navedite dosežke izboljšav, ki ste jih z metodo dosegli. Med ključne metode v logistiki sodijo JIT, SOV-SCM, PUSH-PULL, ECR ipd! K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd!*
  Vpišite opis!
  Vnos besedila je omejen na 1000 znakov.
 23. 6. Okoljska odličnost logistike

 24. Navodilo:

  Upoštevajte pod kriterije, ki so podani v prilogi »kriteriji«. Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju varovanja okolja, v katerem segmentu in za koliko je projekt izboljšal prvotno stanje! K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd!*
  Vnesite opis!
  Vnos besedila je omejen na 1000 znakov
 25. Pogoji*
  Strinjati se morate s pravili sodelovanja!

 

LK logo

Prijave na dogodke

Ni prihajajočih dogodkov!

Logist leta 2018

SMC2019 1 337

Valerija Špacapan Friš, Schenker, d.d.

Novo vodstvo SLZ

KKK 3614

Upravni odbor SLZ za mandat 2018-2023