Razpis: Logist leta 2021

Gospodarstvo je že v fazi, ko so izzivi, ki so bili aktualni pred pandemijo, ponovno prisotni. Gospodarstvo raste. To je odlično za logistiko, saj pomeni, da lahko rastemo skupaj. Blago in izdelki, ki potrebujejo prevoz, hrambo in obdelavo so, a so zraven tudi vedo večji pritiski na cene in kakovost servisa. S tem so se povečale potrebe po novih zaposlenih, ki morajo v procesu pokazati vedno več. Še bolj kot prej prihaja do izraza digitalno in tehnološko urejen sistem, kompetence zaposlenih in odlična organiziranost logistike. To se ne zgodi čez noč, pač pa je plod premišljenega, sistematičnega in dolgoročno naravnanega dela.

 

Priznanje »logist leta« je edino priznanje v slovenski logistiki, ki se že od leta 2006 podeljuje posameznikom, ki ves čas uspešno rešujejo logistične izzive, podpirajo napredek panoge in jim je uspelo vzpostaviti učinkovito logistiko z ekonomskega, razvojnega, informacijskega, tehnološkega, organizacijskega in trajnostnega vidika.

V iskanju logista leta 2021 vabimo vsa podjetja, ki ste v lanskem letu, torej v letu 2021, dosegla viden napredek v razvoju logistike, da sodelujete pri nominaciji za priznanje Logist leta 2021 in tako tudi vi prispevate k uspešni zgodbi razvoja logistike v slovenskem prostoru.

Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 21. marca 2022 izključno preko spletnega obrazca. 

Priznanje prejme oseba iz nagrajenega podjetja, ki je največ doprinesla k uspešnemu projektu. Nominacijo, utemeljeno po določenih kriterijih, lahko oddajo podjetja in posamezniki iz gospodarstva. 

 

Predsednik Odbora za izbor Logista leta 2021:
dr. Igor Jakomin

 

PRIJAVA NA RAZPIS

Osnovni podatki projekta

Opis projekta po kriterijih

Pred izpolnjevanjem obrazca si natančno preberite kriterije za ocenjevanje projekta. Z opisom posameznih področji odličnosti vašega logističnega projekta poskušajte čim bolj natančno nasloviti zahtevane kriterije.

K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju procesov v logistiki, razvoju standardov kakovosti v logistiki in izboljšanju organizacijske strukture logistike v podjetju.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju tehnologije v logistiki, večji humanizaciji dela, boljši izrabi prostora, boljšim delovnim pogojem ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k uvedbi boljšega informacijskega sistema v logistiki, k celoviti podpori logističnih procesov ali preglednejšim informacijam za vodenje logistike.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju večje ekonomičnosti ali zniževanju stroškov, višji dodani vrednosti v logistiki ali odpravi nepotrebnih izgub. Navedite, za koliko % je projekt izboljšal ekonomsko sliko logistike in na katerem procesu.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju in uvajanju novih metod in tehnik v logistiki. Navedite, katero metodo ste na novo uvedli in katero ste nadgradili in izpopolnili. Navedite dosežke izboljšav, ki ste jih z metodo dosegli. Med ključne metode v logistiki sodijo JIT, SOV-SCM, PUSH-PULL, ECR ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju varovanja okolja, v katerem segmentu in za koliko je projekt izboljšal prvotno stanje.

Priloge

*   

Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

82751

Vnesite naključno številko

Hvala za vašo prijavo.

Dodatne informacije na info@slz.si.