Razpis: Logist leta 2019

Priznanje Logist leta je edino priznanje v slovenski logistiki, ki že od leta 2006 izpostavlja in nagrajuje posameznike in njihova podjetja, ki so v preteklem letu najuspešneje reševali logistične izzive, uvajali inovacije ter podpirali napredek logistične panoge.

Tudi v letu 2020 je odprt razpis za priznanje Logist leta 2019. Gre za častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

V iskanju logista leta 2019 vabimo vsa podjetja, ki ste v lanskem letu, torej v letu 2019, dosegla viden napredek v razvoju logistike, da sodelujete pri nominaciji za priznanje Logist leta 2019 in tako tudi vi prispevate k uspešni zgodbi razvoja logistike v slovenskem prostoru.

Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 19. novembra 2020 izključno preko spletnega obrazca. 

Priznanje prejme oseba iz nagrajenega podjetja, ki je največ doprinesla k uspešnemu projektu. Nominacijo, utemeljeno po določenih kriterijih, lahko oddajo podjetja in posamezniki iz gospodarstva. 

 

Predsednik Odbora za izbor Logista leta 2019:
red. prof. dr. Bojan Rosi

 

Prijavni obrazec

Osnovni podatki projekta

Opis projekta po kriterijih

Pred izpolnjevanjem obrazca si natančno preberite kriterije za ocenjevanje projekta. Z opisom posameznih področji odličnosti vašega logističnega projekta poskušajte čim bolj natančno nasloviti zahtevane kriterije.

K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju procesov v logistiki, razvoju standardov kakovosti v logistiki in izboljšanju organizacijske strukture logistike v podjetju.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju tehnologije v logistiki, večji humanizaciji dela, boljši izrabi prostora, boljšim delovnim pogojem ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k uvedbi boljšega informacijskega sistema v logistiki, k celoviti podpori logističnih procesov ali preglednejšim informacijam za vodenje logistike.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju večje ekonomičnosti ali zniževanju stroškov, višji dodani vrednosti v logistiki ali odpravi nepotrebnih izgub. Navedite, za koliko % je projekt izboljšal ekonomsko sliko logistike in na katerem procesu.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju in uvajanju novih metod in tehnik v logistiki. Navedite, katero metodo ste na novo uvedli in katero ste nadgradili in izpopolnili. Navedite dosežke izboljšav, ki ste jih z metodo dosegli. Med ključne metode v logistiki sodijo JIT, SOV-SCM, PUSH-PULL, ECR ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju varovanja okolja, v katerem segmentu in za koliko je projekt izboljšal prvotno stanje.

Priloge

*   

Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

23078

Vnesite naključno številko

Hvala za vašo prijavo.

Dodatne informacije na info@slz.si.