Koledar dogodkov

Logistični kongres

01.04.2020 09:00 - 03.04.2020 13:00

Portotož

Logistični kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi / EUROLOG 2020

 

OD DIGITALNE DO POSLOVNE TRANSFORMACIJE

 

Slovenija ima nadpovprečno gospodarsko rast v Evropi, pospešene so investicije v novogradnje in nove tehnologije. Logistika in proizvodnja zmanjšujeta razkorak za najboljšimi evropskimi ekonomijami. Vedno bolj se uveljavljamo tudi v svetu. Ob tem se porajajo vprašanja katera tehnologija je za naš poslovni model najprimernejša? Na kaj moramo biti še posebej pozorni ob zamenjavi tehnologije? Kako pametno pristopiti k poslovni transformaciji? Ali se zaradi digitalizacije spreminja vloga organizatorjev transporta in spremljajočih dejavnosti? Kako?

 

Slovenski športniki so naš vzor. Smo majhen narod in v številnih športnih disciplinah dosegamo vrhunske rezultate na evropski in svetovni ravni. To je odraz slovenske ambicioznosti in vztrajnosti.

 

Tudi v Slovenskem logističnem združenju smo vztrajni in ambiciozni. Mednarodni kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi« vsako leto raste. Na 7. mednarodnem kongresu v letu 2019 smo gostili 270 udeležencev, ki so prišli iz 10 držav. Imeli smo priložnost poslušati skoraj 30 predavateljev, ki so z nami delili izkušnje iz konkretnih primerov dobrih praks.

 

Na kongresu združujemo vse deležnike, ki so kakorkoli povezani z logistiko. Tako s strani logističnih, prevozniških proizvodnih podjetij, ponudnikov informacijskih in tehnoloških rešitev, šolstva in državnih organov. Prav široka zastopanost vseh deležnikov, daje kongresu poseben naboj in priložnost za še več povezovanja, mreženja in spoznavanja dobrih praks, ne samo z našega področja, ampak tudi področja, ki ga pokrivajo naše stranke, kar nam omogoča, da naše stranke spoznamo še boljše in tako dodatno izboljšamo naše storitve.

 

8. mednarodni kongres »EUROLOG / Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2020« organiziramo v sodelovanju z Evropskim Logističnim Združenjem (ELA), katerega član je tudi SLZ. ELA združuje 27 logističnih združenj, ki prihajajo neposredno iz Evropske Unije in nekaterih držav izven EU. Sodelovanje z ELO, daje kongresu še večjo mednarodno dimenzijo in hkrati gotovost, da bo velika mednarodna udeležba in s tem večje možnosti za mreženje na mednarodni ravni.

 

V okviru kongresa bomo obravnavali teme s področij celovite digitalne in poslovne transformacije, modernih tehnologij v logistiki in transportu, umetne inteligence, avtomatizacije in robotizacije v logistiki, transportu in proizvodni logistiki. Predstavljali bomo konkretne primere v proizvodni, logistiki, transportu, posebno pozornost pa bomo tokrat posvetili tudi »špediciji«.

 

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Vedno poiščemo vrhunske dobre prakse, vrhunske domače in tuje managerje in strokovnjake, ki nam te predstavijo. Tudi letos bo tako.

 

V Slovenskem logističnem združenju gradimo razmerja.

 

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja