Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

PROGRAM KONFERENCE »Keep IT Simple 2017«

Napoved predstavitev rešitev:

inea logo 02 

Prednost naprednega razporejanja proizvodnje v visoko konkurenčnem okolju 

 


 Informatika logo       

Infor CloudSuite IndustrialTM – informacijska podpora rasti od obrtne delavnice do industrijskega proizvodnega podjetja vse do korporacije

 

 


 MIT informatika logo transparent

Planiranje proizvodnje s pomočjo orodij umetne inteligence
(Watson) in proizvodno analitiko
Mag. Tomaž Dular, arhitekt sistema in Tibor Zavrl, svetovalec

Stalna želja proizvodnih podjetij je, da bi svojim kupcem dostavili naročene izdelke čim prej. Ob tem bi želeli imeti optimalno vodeno proizvodnjo, brez mrtvih hodov, z optimalnimi serijami in nadzorovanimi stroški. Zato potrebujemo vrhunske proizvodne plane. Za plan potrebujemo poleg seznama naročil, ki ga pretočimo na delovne naloge, tudi popis tehnoloških postopkov, kosovnic ali receptur. Posamezni deli proizvodnje imajo pri planiranju svoje posebnosti (npr. barvanje od svetlih do temnih, nastavitve strojev,..) kar pišemo v predloge za planiranje. S tem zagotavljamo optimalen potek proizvodnje, manj pogoste menjave orodij in čiščenja in s tem prihranke. S številom delovnih nalogov in operacij se eksponentno povečuje zahtevnost planiranja. Planerju lahko omogočimo pripravo več simulacij plana. Planer lahko pripravo plana prepusti orodju umetne inteligence, ki pri večjem obsegu naročil nalogo opravi 30% bolje! Vsak plan se razlikuje od izvedbe, kar nadzorujemo z orodji poslovne inteligence. Z izsledki popravljamo normative, predloge za planiranje in tako stalno izboljšujemo svoje napovedi.


 ST logo

Sales & Operations planning – strateška nabava (sourcing)
izmenjava dokumentov z dobavitelji


TraceSolutions kvint

Brez učinkovitega, točnega in ažurnega zbiranja podatkov ni digitalizacije

 


 

omikron logo

 

 


 

 

* Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Aktualno

KIS 2017 SLZ napis 2 log proiz 01

Prijava na e-obvestila