Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Program "Keep IT Simple 2018"

Konferenca bo potekala v Mali kongresni dvorani Celjskega sejma. 


 

9.00–9.30 Sprejem udeležencev in registracija ob jutranji kavi 
   
 9.30–10.00     Otvoritev konference in pozdravni nagovori
   
   POVEZOVALNI SOFTWARE IN ORODJA ZA PODPORO ODLOČANJU
 10.00–10.30     Ali vaša proizvodnja izpolnjuje pričakovanja kupca?
Tibor Zavrl in mag. Tomaž Dular, MIT informatika d.o.o.
   
 10.30–11.00 Spletni servisi - sedanjost in prihodnost poslovnega sveta
Matic Smolkovič, Neolab, d. o. o.
   
 11.00–11.30  Odmor za osvežitev in druženje
   
 11.30–12.00 GTN platforma – velika priložnost za učinkovito sodelovanje
Rudi Hržič, svetovalec direktorja, EVERTEC Technology d. o. o.
   
 12.00–12.30 Primer Odprte Digitalne Logistične platforme oz. kako povezati partnerje v oskrbni verigi - LogChain 
Igor Hočevar, ZZI, d.o.o. in Aleš Habič, Špica d.o.o.
   
12.30–13.00 Odmor za osvežitev in druženje
   
13.00–13.30 Specialne rešitve za logiste (s konkretnimi primeri)
Jakob Korenč, Telekom Slovenije, d. d., Darko Judež, Judež, d. o. o., Peter Vipavc, Carglass, d. o. o.
   
13.30–14.00 Kontrolni stolp procesov v preskrbovalni verigi proizvodnega ali distribucijskega podjetja. ClickTrans - SCM.
Igor Potočnik, Infotrans d.o.o.
   
14.00– Zaključek konference in priložnost za ogled sejma Feel the Future 2018


NAPOVED VSEBINE PREDSTAVITEV

  • GTN platforma – velika priložnost za učinkovito sodelovanje │ EVERTEC Technology, d.o.o.

GTN (Global Trade Network) je enotna tehnološka platforma, namenjena informacijski podpori dinamičnemu ekosistemu partnerjev oskrbovalnih verig. Omogoča učinkovito interaktivno sodelovanje med prevozniki, pošiljatelji, špediterji, dobavitelji, 3PL-ji in kupci v realnem času. Zagotavlja visoki nivo optimizacije in upravljanje ekosistema oskrbovalnih verig na globalnem nivoju. Omogoča hitro implementacijo, odlične operativne možnosti, plačevanje stroškov po dejanski rabi, stalno nadgrajevanje obstoječih in dodajanje novih funkcionalnosti brez dodatnih stroškov za uporabnike ter visoki nivo podatkovne varnosti in razpoložljivosti storitev.
Prednosti enotne tehnološke platforme se kažejo v učinkovitejšem procesnem upravljanju in povezovanju različnih oskrbovalnih verig v enotni ekosistem, enostavnem in hitrem vstopu na globalno tržišče, optimizaciji procesov na makro nivoju, avtomatizaciji carinskega poslovanja, natančnem in proaktivnem načrtovanju potrebnih virov, uporabi najboljših praks, hitrem ukrepanju v primeru motenj, učinkoviti uporabi podatkovne analitike v realnem času, stroškovni učinkovitosti ter v realizaciji naročil v pogodbeno dogovorjenih okvirjih, kar je bistveno za vse deležnike oskrbovalnih verig.

 

  • Primer Odprte Digitalne Logistične platforme oz. kako povezati partnerje v oskrbni verigi - LogChain │ ZZI, d.o.o. & Špica d.o.o.

Digitalizacija v logistiki in transportu ima jasne trende, ki se jim ni mogoče izogniti. Najbolj pomembna korist digitalizacije za transportna in logistična podjetja je v izrednih možnostih avtomatična povezave z drugimi akterji v oskrbovalnih verigah. V prispevku bo prikazana konkretna digitalna logistična platforma, ki je s svojo odprtostjo, nevtralnostjo in standardizacijo primerna za naročnike, prevoznike in prejemnike pošiljk. Njene koristi pa so lahko tudi širše družbene in lahko v logistiko prinesejo popolnoma nove poslovne modele, kot so na primer sprotna optimizacija, delitvena ekonomija in dinamičen obračun prenosa pošiljke.

 

  • Ali vaša proizvodnja izpolnjuje pričakovanja kupca? │ MIT informatika d.o.o.

Ustreči kupcu! Prodaja želi pripeljati vsako povpraševanje do sklenitve posla, kar je pri naročniški proizvodnji ali v storitvenih dejavnosti težje, ker izdelkov nikoli ni na zalogi. Za doseganje dogovorjenih dobavnih rokov mora proizvodnja načrtovati svoje kapacitete in tudi obvladovati izjemne primere, ki nastanejo zaradi pritiska pomembnih kupcev, reklamacij, kvarov, zastojev,… Operativna priprava dela je dnevno pred težko nalogo razporejanja delovnih nalogov za tekoči dan in naprej. Težavnost razvrščanja opravil se eksponentno povečuje s številom le teh. Dobra vizualizacija nalog z vsemi podatki na enem mestu planerju precej olajša delo. Če svoje dodajo še algoritmi umetne inteligence, je uspeh zagotovljen!

 

  • Spletni servisi - sedanjost in prihodnost poslovnega sveta │Neolab d.o.o.

Predstavitev uporabe specializiranih spletnih servisov kot povezovalnih členov različnih ERP sistemov. V prvem delu bomo na konkretnem in delujočem primeru iz prakse pogledali, kako s pomočjo avtomatiziranih spletnih servisov, narejenih po meri naročnika, uspešno in učinkovito premagujemo tehnološke ovire v procesu naročanja in dobave. V teh procesih se vrši komunikacija med različnimi ERP sistemi (SAP, NAV in drugi), ki imajo vsi svoje specifike in različne oblike sprejema in posredovanja svojih podatkov ostalim. Prilagojeni spletni servisi z uporabo različnih komunikacijskih protokolov uspešno izmenjujejo podatke med sicer nekompatibilnimi viri in predstavljajo učinkovit in nepogrešljiv vmesnik med lokalnim in partnerskimi ERP sistemi. 
V drugem delu si bomo ogledali uporabo spletnih servisov za zajem in obdelavo podatkov, ki jih potem z orodji poslovne inteligence uporabljamo za podporo odločanju. Konkretno preobrazbo »dolgočasnih« podatkov v zanimivo zgodbo, si bomo ogledali na primeru našega projekta Finšpektor, ki je prejel tudi donacijo Google DNI.

 Eurolog2020 1280 1024 logo SI 01

Logist leta 2018

SMC2019 1 337

Naziv "Logist leta 2018" v roke Valeriji Špacapan Friš iz podjeta Schenker Slovenija.