Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

5. mednarodni poslovno-logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017«

Uvodničarji na logističnem kongresu (foto KoKa Press)

5. mednarodni poslovno-logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017« je potekal od 5. do 7. aprila v Portorožu. Moto kongresa je bil »Digitalizacija - danes konkurenčna prednost, jutri pogoj za obstoj«. Kongres je svoj mini jubilej obeležil z okrog 150 udeleženci, bogato vsebino in dobro organizacijo ter dostojno predstavil stanje v logistični dejavnosti in nakazal bodoče trende. Kongres sta organizirali Slovensko logistično združenje in Planet GV.

Uvod

Uvodni del je povezoval prof. dr. Bojan Rosi, dekana UM Fakultete za logistiko. Prvi je nastopil Jos Marinus iz Evropskega logističnega združenja (ELA). Predstavil je trenutno stanje in izzive v logistiki. Mag. Ernest Gortan, predsednik uprave Intereuropa d.d., je pozdravil udeležence v vlogi generalnega pokrovitelja kongresa in predstavil Intereuropo kot našega najstarejšega in pomembnega logista, ki letos obeležuje 70 letnico ustanovitve. Udeležence je nagovorila tudi Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Na koncu uvodnega dela sta nastopila Peter Ribarič, direktor Planet GV, d.o.o. in Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja (SLZ) v vlogi organizatorja in gostitelja kongresa.

Predstavitev znanstvene monografije

Za uvodnim delom je bila predstavljana znanstvena monografija RAZVOJ TRANSPORTA, LOGISTIKE IN MOBILNOSTI V SLOVENIJI. Najprej je spregovoril prof. dr. Bojan Rosi, dekan Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v vlogi izdajatelja monografije in kot soavtor. Poudaril je, da je to prvenec na tem področju in da bo pomembno prispeval k prepoznavanju transportno-logistične dejavnosti v znanosti, izobraževanju in praksi. Zahvalil se je recenzentom prof. dr. Liviju Jakominu in sedaj že pokojnemu prof. dr. Henriku Oblaku in vsem, ki so sodelovali v projektu. Avtor monografije doc. dr. Josip Orbanić je izrazil zadovoljstvo, da je monografija predstavljena na tem kongresu. Zahvalil se je vsem, ki so pomagali pri tem delu. Glavni namen monografije je raziskava in predstavitev fenomena promet - transport - logistika - mobilnost pri nas in širše, pomena in vloge Slovenskega geoprometnega prostora, pomena transporta in logistike za gospodarstvo in vloge naših ljudi v svetovnem razvoju te dejavnosti. Prikaže in analizira zlasti razvojni vidik od najstarejših časov do danes. Za današnji čas je zlasti zanimivo kako so se naši predniki odzivali v posameznih razvojnih fazah. Ocenjeno je da v glavnem primerno in da je ta dejavnost vseskozi naša gospodarska in razvojna prednost. Upanje, da bo še naprej tako pa se kaže v nujnosti strateških odločitev tudi danes in v prihodnje, s čemer pa se zamuja in odlaša. Monografija je bila razdeljen med udeleženci kongresa, kar so le ti z zadovoljstvom sprejeli. Tako je že na začetku prišla v roke najkompetentnejšim nosilcem logistične dejavnosti pri nas.

kongres slika2

Recenzent monografije prof. dr Livio Jakomin, avtor doc. dr. Josip Orbanić, soavtor prof. dr. Bojan Rosi ter mag. Milan Jelenc s knjigo na stojnici Fakultete za logistiko (foto KoKa Press)

Država se predstavi

Letos se je predstavila Belorusija. Vsevolod Arkhipov iz Transconsult Group je v referatu Belorusija – gospodarske značilnosti in logistične priložnosti predstavil Belorusijo, ki je izvozno usmerjena država z 9,5 milijona prebivalcev in z razvito industrijo, kmetijstvom ter storitvenim sektorjem. Je med vodilnimi svetovnimi izvozniki tovornjakov in traktorjev. Bogata je s kamnolomi, je velika proizvajalka mineralnih gnojil in dobro razvitimi IT-storitvami. Trgovinske odnose goji z več kot 180 državami po vsem svetu. Ima strateški položaj v geografskem središču Evrope, je na križišču pomembnih integracij (Evrazijsko gospodarsko unijo in EU) ter na novem gospodarskem pasu svilene poti. Pogoji tranzita skozi Belorusijo so čedalje boljši, s čimer država lajša nadaljnje kroženje blaga po teh prometnih koridorjih. Logistika je ena najobetavnejših panog beloruskega gospodarstva, ki ima hkrati tudi največje potenciale. Tako država kot tudi poslovni svet se osredinjata na razvoj nacionalne sodobne logistične infrastrukture. Belorusija pri doseganju teh ciljev izvaja številne nacionalne logistične programe. Sodelovanje Belorusije v gospodarskem pasu svilene poti in razvoj kitajsko-beloruskega industrijskega parka Great Stone so njihove prednostne naloge.

Digitalizacija v pomorskam prometu

Moderator vsebinskega dela prvega dne je bil Čedomir Bojanić iz Fining, d.o.o. Vsebina referatov se je nanašala na kontejnerske in druge pomorske prevoze. Glavni poudarek referatov je bila previdnost in pasti, ki jih naročniki lahko pričakujejo. V tem delu so bili predstavljeni referati: Kontejnerski prevozi iz perspektive naročnika, Suzana Grdina, Trade logistics, d.o.o., Ali poznavanje natančne bruto mase pomeni varnejšo plovbo? Stefano Visintin, FEDESPEDI & ASPT-ASTRA, Platforma booking – priložnost za krajše in cenejše čase naročanja, Gabriela Albreht, INTTRA, Spletna platforma 45HC – ladijski transport, zavarovanje in carinsko posredovanje na enem mestu, Štefan Kukman, 45HC, d.o.o., Konvencionalni ladijski prevoz, Ali Al Dilaimi, Navigo logistika, d.o.o., Pasti in priložnosti klavzul INCOTERMS, mag. Marko Djinović, GZS, ICC Slovenija, Tveganje v oskrbnih verigah, Andrew Huxley, TT Club. Ta del je bil zaključen z okroglo mizo: Nezavarovano blago tudi manjših vrednosti v pomorskem transportu lahko poslovno uniči nas in bodoče generacije! Vodil jo je Ivan Trost, Cargomind, d.o.o. Sogovorniki pa so bili: mag. Marko Djinović, GZS, ICC Sloveija, Andrew Huxley, TT Club, Rosana Magajna Bizjak, Zavarovalnica Triglav, d.d., Slavica Papinutti, Gorenje, d.d., mag. Jana Rodica, Van Ameyde Group in Stefano Visintin, FEDESPEDI & ASPT-ASTRA.

Priznanje za življenjsko delo

Priznanje za življenjsko delo je prejel prof. dr. Livio Jakomin. Livio Jakomin se je rodil 8. aprila 1940 v Pradah pri Kopru. Je doktor znanosti in redni profesor za področje vodnega prometa in logistike. Delovne izkušnje si je pridobil kot častnik in poveljnik ladje, predavatelj na Srednji in dekan na Višji pomorski šoli ter na Fakulteti za pomorstvo in promet, kjer je bil vodja katedre in prodekan. Opravljal je pomembne družbene, gospodarske in politične funkcije. Bil delegat v Skupščini SRS, član Izvršnega odbora SRS in predsednik Komiteja za promet in zveze SRS, predsednik Skupščine obalne skupnosti občin in generalni konzul SFRJ v Trstu i drugo. Njegova bibliografija obsega okoli 300 del. Kot avtor ali soavtor je napisal 3 univerzitetne učbenike, 4 monografije, 26 elaboratov, študij in ekspertiz ter 4 druge knjige. Pri svojem delu je največjo skrb posvečal razvoju prometne stroke in izobraževanju kadrov. Bil je pobudnik in ustanovitelj Društva za napredek znanosti v prometu Slovenije. Vrsto let je bil predsednik projektnega sveta Visokošolskega središča v Kopru ter predsednik Vladne komisije za ustanovitev Univerze na Primorskem. Prejel je številna priznanja in odlikovanja doma in v tujini. Je član Znanstvenega sveta za promet Akademije znanosti in umetnosti Hrvaške in častni doktor Univerze na Primorskem. Priznanje za življenjsko leto so dodelili tretjič. Pred tem sta ga prejela Janko Pirkovič in Rok Svetek.

kongres slika3

Dobitnik priznanja za življenjsko delo Livio Jakomin (v sredini) v družbi prejšnjih dobitnikov tega priznanja Roka Svetka in Janka Pirkoviča ter vodilnih v Slovenskem logističnem združenju Igorja Žule in Bojana Rosija (foto KoKa Press)

Logist leta 2016

Priznanje Logist leta 2016 je prejel Damjan Zupančič, direktor logistike v TPV Novo Mesto. Priznanje se nanaša na več projektov in aktivnosti, katere so izpeljali v preteklem obdobju in tudi na projekte, ki so v izvajanju. Vpetost področij logistike sovpada s smernicami in zakonitostmi četrte industrijske evolucije INDUSTRIJA 4.0, ki se reflektira v vse bolj informatiziranih in avtomatiziranih procesih logistike (LOGISTIKA 4.0). Kot dobitnik najvišjega strokovnega priznanja v Sloveniji je hkrati tudi nominiran v izbor logista leta pod okriljem Evropske logistične zveze (ELA).

kongres slika4

Logist 2016 Damjan Zupančič v družbi Igorja Žule in Bojana Rosija (foto KoKa Press)

Industrija 4. in oskrbna veriga

Drugi dan je zaznamovala tema Industrija 4. in oskrbna veriga. Moderator je bil mag. Andrej Rihter, Pošta Slovenije, d.o.o. Industrija 4.0 predstavlja popolnoma nov pogled in predvsem izziv logistiki v prihodnje ter postavlja nove temelje izvajanju logističnih aktivnosti. T.i. nova doba prinaša skokovite spremembe tako v celovit logističen sistem kot tudi v vse podsisteme, ki smo jih v preteklosti obravnavali v določenih obdobjih ločeno in jih nato povezali v logistično verigo aktivnosti. Prihodnost bo bazirala predvsem na informacijskih rešitvah, s prehodom iz analognega v digitalni svet. V tem sklopu so bili predstavljeni naslednji referati: Industrija 4.0 - kaj pomeni za logistiko, Thomas Mayr, LNConsult, Digitalna transformacija v logistiki, Andrej Planina, Špica International, d.o.o., Industrija 4.0, Logistika 4.0, Prihodnost 5.0, Damjan Širca, Epilog, d.o.o., Sledljivost v logistiki pod višjimi obrati, Branko Šafarič, GS1 Slovenija, Povezava med različnimi sistemi naročnika, dobavitelja in izvajalca logistike pomembno poceni in pospeši proces, Janez Strojan, Visit, d.o.o., Industrija 4.0 je veliko več kot digitalizacija proizvodnje, mag. Marko Bohar, Zbornica elektronske in elektroindustrije, GZS. Ta del se je zaključil z okroglo mizo Kam gremo in kako se pripraviti?, ki jo je vodil Tone Stanovnik, Špica International, d.o.o., sodelovali pa so: mag. Ernest Gortan, Intereuropa, d.d., Thomas Mayr, LNConsult, Igor Potočnik, Infotrans, d.o.o., Irena Rimac Gaspari, Hidria, d.d. in Damjan Širca, Epilog, d.o.o.

Digitalizacija v oskrbni verigi

Zadnji sklop drugega dne je sledil po premoru. Začel ga je Miran Stanovnik z naslovom Survivor z logistične perspektive. Nadaljnje vodenje kongresa je prevzel mag. Matjaž Marovt, Cirtuo & MJ Marovt, poslovno svetovanje, s.p. Digitalizacija in industrija 4.0 sta t.i. buzz words današnjega časa. Kljub pogostemu navajanju in sklicevanju nanju pa ne vemo, kakšno prihodnost dejansko predstavljata. Težko je napovedati, kakšna bo tovarna čez 5 ali 10 let. Vemo, da bo drugačna in vemo, da bo to omogočila HW in SW oprema. V katero smer pa bodo šle rešitve, katere bodo stranpoti in katere rešitve bodo dejansko spremenile industrijski svet, ni mogoče jasno napovedati. O temi so referenti razmišljali z različnih izhodišč. Četudi ne vemo, kakšna bo digitalizacija, bo tisti, ki ji ne bo sledil, propadel. V tem sklopu so bile naslednje predstavitve: »Stargate junction« - logistika kot povezovalec med ljudmi in roboti, Julius Krahl, BLG Logistics, Sinhrona dostava blaga na linijo proizvodnje, Robi Košir, BTC Logistični center, „Smart Factory” – digitalizacija v vsakdanu, Eva Szabó, Audi Hungaria Motor, Madžarska, Kako skrajšati čas od naročila do dobave na linijo?
Bojan Hrovatič, Adria Mobil, d.o.o., Intereuropino brezpapirno poslovanje – primer Biesterfeld Interowa GmbH & CoKG, Aljaž Kovač, Intereuropa, d.d. in Toni Kotar, Biesterfeld.

kongres slika5 

Okrogla miza (foto KoKa Press)

Delimo dobre prakse

ljoljo

Robert Ljoljo
Direktor Nabave / NPS predstavnik za Slovenijo / Novartisove poslovne storitve, Lek, d.d.

"Takšni dogodki, kjer se na enem mestu zbere veliko strokovnjakov, tako iz gospodarstva kot tudi izobraževalnih ustanov, so vedno priložnost za spoznavanje novosti. Zame osebno je to odlična priložnost pobegniti iz vsakdana operativnih skrbi in dati inovativnosti prosto pot. Če se med vsemi razgovori in srečanji utrne vsaj ena ideja, ki jo lahko prenesemo v prakso v naših delovnih okoljih, potem se investiran čas povrne zelo hitro."

 

 
   

lampret

Aleš Lampret
Vodja logistike in Logist leta 2014, Kemofarmacija, d.d

"Že leta predstavlja logistični kongres enega od stebrov strokovnega druženja, katerih se udeležujem v Sloveniji, kot tudi mednarodno. Kongres vključuje vsako leto najbolj aktualne teme s področja logistike, kot tudi vpliva na ostale poslovne funkcije družb. Skrbno izbrane teme vključujejo tako teoretična kot praktična znanja. Na njem je mogoče s priznanimi domačimi, kot mednarodnimi strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega sveta izmenjati izkušnje ter ideje. Izpostavil bi pa tudi zorni kot druženja in mreženja, kjer se v sproščenem vzdušju porajajo, tako nove poslovne priložnosti, kot tudi tkejo dolgoročne poslovne in prijateljske vezi."

PETEK, 7. APRIL

Tretji dan je bil namenjen predstavitvi dobrih praks. Udeleženci so imeli na voljo dva ogleda: Hidria Rotomatika, d.o.o, PE Hidria Alutec Koper in Hidria TC Tehnološki center, d.o.o. Koper.

Udeleženci so bili navdušeni nad videnim in slišanim.

Zaključek

Za letošnji logistični kongres lahko rečemo, da je bil doslej najuspešnejši. To kaže številna udeležba, bogata in aktualna vsebina, mednarodna udeležba, dobra organizacija in vodenje in še bi se dalo naštevati. Pomembno je tudi druženje in vzpostavljanje poslovnih in družabnih stikov. Tudi odmev na družabnih omrežjih in medijih je prepoznaven. Tovrstna srečanja so se dobro uveljavila in kaže na to da se slovenska logistika, tudi po tem, približuje razvitejšim logističnim okoljem.

Udeleženci kongresa so ob koncu sprejeli še sklep, da se vsi skupaj ponovno srečajo na naslednjem kongresu "Oskrbovale verige v znanosti in praksi 2018", ki bo v Portorožu od 11. do 13. aprila 2018.

Več o kongresu na www.logisticnikongres.si.