Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Konferenca »Keep IT Simple 2016«

Slovensko logistično združenje je tudi letos organiziralo konferenco »Keep IT Simple, IT v Logistiki 2016«, s temo »Tehnologije v logistiki«. Konference v Ljubljani se je udeležilo 130 udeležencev. Odprl jo je Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja. Več o vsebini in ciljih konference je povedal Tadej Pojbič, predsednik organizacijskega odbora konference. Poudaril je pomen digitalizacije in novih informacijskih tehnologij za transportna podjetja in vse udeležence v logistični verigi. Nastopajoči predstavljajo najsodobnejše rešitve in vsak ima možnost spoznati trende in rešitve, ki bi ustrezale njegovoi potrebam.

DSCN2324

Uvod je podal Tadej Pojbič - predsednik organizacijskega odbora

Upravljanje transporta

V prvem sklopu so bile predstavljene konkretne operativne rešitve upravljanja transporta cestnih vozil. Prvi referat je bil Fleetmanagement – make it simple, ki ga je predstavil
Matej Kosaber direktor podjetji Navteh d.o.o. in LX track d.o.o. Sledil je referat Telematika in upravljanje transporta danes ter v prihodnosti - Aleš Likar, izvršni direktor, CVS Mobile d.d.
Po premoru sta sledila še dva referata usmerjena v optimiranje cestnih prevozov. ClickTrans® - od naročila prevoza, planiranja, razklada in nazaj (logistično-transportna informacijska rešitev in orodja za upravo, disponenta in prometnika) sta predstavila Igor Potočnik, direktor, IT projekti in Andrej Hudnik, trženje; Infotrans d.o.o. Carlo Rosato iz Italije je predstavil IT rešitev Transics S.r.l.

DSCN2321

Dvorana je bila polna

Sistemske rešitve

V popldanskem delu konference sta nastopola še dva referenta. Inovativno planiranje transporta Mentek ITP (avtomatski način planiranja prevozov, ki omogoča povečanje števila dobav in prevzemov z manj sredstvi v krajšem času in krajšo prevoženo pot) je predstavil Jerko Oršič, direktor Mentek, d.o.o.
Konferenco je zaključil Robert Kienberger, direkor IOVAVUM Business Software iz Salzburga, z referatom IOVAVUM Log-O – Transport Management Software v novih dimenzijah.
Vse predstavljene rešitve so že razširjene in jih uporablja številni uporabniki, kar so referenti nakazali s podatki in referancami. Morda je izjema le rešitev IOVAVUM Log-O, ker je podjetje ustanovljeno pred dobrim letom. Njihova rešitev je kompleksnejša in sega tudi v druga področja poslovanja transportnih organizacij.

Logistično združenje je s to konferenco nadaljevalo z brezplačnimi izobraževalno-aplikativnimi dogodki, ki so dostopni vsem na področju transporta in logistike.

Najboljši razvojno – raziskovalni in aplikativni projekt

Predsednik SLZ Igor Žula je že v uvodu pojasnil, da letos ne bo podeljena nagrada za najboljši razvojno – raziskovalni in podjetniško-aplikativni projekt s področja logistike za leto 2016, zaradi majhnega števila kakovostnih prijav. Povabil je tudi na 5. mednarodni logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017«, ki bo tokrat 5. in 6. aprila 2017 v Portorožu. Tema bo zelo aktualna, in sicer: Digitalizacija - danes konkurenčna prednost, jutri pogoj za obstoj.

DSCN2383 

Mobilna pisarna v predverju konference