Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Ekonomika proizvodnje in logistike

Delavnica Ekonomika proizvodnje in logistike je bila izvedena 15. novembra 2018 v prostorih podjetja BTC Logistični center. Delavnico je vodil g. Robert Biček, svetovalec v podjetju 3 Projekt management d.o.o. .
Prvi del delavnice je bil namenjen opredelitvi dodane vrednosti, kjer je bilo pojasnjeno, zakaj je ekonomska dodana vrednost bistvena za lastnika, medtem, ko je dodana vrednost (širši pojem) pomembna za vse deležnike povezane z organizacijo.

V nadaljevanju je bil poudarek na ekonomiki dodane vrednosti in kazalnikih za njeno opredelitev. Na konkretnem primeru je bil prikazan primer dodane vrednosti v proizvodnji; analizirali smo kritične točke ter predloge za izboljšave in rezultat teh izboljšav. Pri tem velja izpostaviti da je 1% prihranek v LOGISTIKI = 10% povečanje PRIHODKOV.

V zadnjem delu so sledili še izračuni lastne cene na primerih

  • posamične proizvodnje (delovni nalog) – polna lastna cena in
  • serijske proizvodnje (proizvodna serija) - kalkulacije.

Na primeru serijske proizvodnje so se udeleženci seznanili še s klasično metodo kalkulacije z dodatki ter metodo ABC kalkulacije.

Delavnice se je udeležilo več kot 20 članov Slovenskega logističnega združenja, ki bodo nova znanja lahko koristno uporabili v vsakdanji praksi. Ob zaključku delavnice je bila napovedana tudi že naslednja delavnica s področja ekonomike, ki bo v začetku prihodnjega leta.

Pripravil: Nejc Zafran

 

LK logo

Prijave na dogodke

Ni prihajajočih dogodkov!

Logist leta 2018

SMC2019 1 337

Valerija Špacapan Friš, Schenker, d.d.

Novo vodstvo SLZ

KKK 3614

Upravni odbor SLZ za mandat 2018-2023