Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Skupščina SLZ

13. marca 2017 je bila redna letna skupščina SLZ, ki je poleg običajnih aktivnosti, kot so poročilo o delu v letu 2017, finačno poročilo ter načrt za tekoče leto, izvolila tudi novo vodstvo za naslednje obdobje.

Sedanje SLZ, ki nadaljuje tradicijo prejšnjih organizacijskih oblik, je bilo organizirano leta 2012. Izvoljeno je bilo novo vodstvo na čelu s predsednikom Igorjem Žulo. Glede na dobre rezultate in številne aktivnosti, ki jih je združenje izpeljalo, je sledil logični sklep, da se potrdi nadaljnji mandat. Tako je soglasno izvoljen novi Upravni odbor SLZ, in sicer: predsednik Igor Žula ter člana Tadej Pojbič in Damjan Zupančič (prejšnja dva člana sta bila Dušan Kobal in Robert Biček). Za tajnika je bila izvoljena Mateja Dobrun in za blagajnika Igor Smrajec. Imenovani so bili  tudi drugi organi združenja. Predsednik je predstavil preteklo delo združenja, realizirane in nekaj nerealiziranih aktivnosti. Za naprej je predstavil strategijo ter ključne naloge.  

Besedilo in fotografije: Josip Orbanić

 

LK logo

Prijava na e-obvestila

Kliknite za več informacij glede obdelave osebnih podatkov: