Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Delavnica Sistem vodenja

8. novembra 2017 smo se člani Slovenskega logističnega združenja zbrali na lokaciji podjetja Siliko na Vrhniki. Ključni temi druženja sta bili ogled podjetja Siliko in delavnica Sistem vodenja z dr. Robertom Ličnom.

OGLED SILIKO

Siliko je podjetje z več kot 30 letno tradicijo (ustanovljeno leta 1984), ki se nahaja na lokaciji Vrhnika in zaposluje 289 zaposlencev. Podjetje se lahko pohvali s konstantno rastjo v zadnjih dveh desetletjih in realizacijo 47,8 mio EUR v letu 2016. Podjetje je razvojni dobavitelj in proizvajalec izdelkov iz elastomerov in termoplastov. V strukturi kupcev predstavlja večinski delež avtomobilska industrija (65%).

Podjetje ima edinstveno prednost - lasten razvoj in izdelavo orodij, kar bistveno skrajša dobavne roke. Proizvodnja v Siliku je sistematično urejena po principih 5S. V uporabi so tudi proizvodne table na katerih podjetje prikazuje uporabne vsebine in kazalnike uspešnosti zaposlenim. Ena izmed vsebin, ki nam je še posebej padla v oči je vizualni prikaz nekakovosti (reklamacij) – na tablah so slike reklamiranih izdelkov in opozorila na kaj morajo biti zaposleni pozorni, da preprečijo tovrstno nekakovost.

Podjetje ima poleg lastne orodjarne in proizvodnje tudi čisti laboratorij v katerem se izvajajo vsa testiranja, simulacije in meritve, s čimer zagotovijo najboljšo možno kakovost proizvodov.

DELAVNICA SISTEM VODENJA

Po ogledu podjetja je sledila delavnica »Sistem vodenja«, ki jo je vodil dr. Robert Ličen. Robert Ličen je strokovnjak s področja vodenja, podjetnik in svetovalec. Kot vodja se je začel uriti v Tobačni, kjer je delal osem let, zatem je odšel k Akrapoviču in si prislužil nagrado za mladega menedžerja leta, ki jo podeljuje Združenje Manager. Nato je sledil, po njegovem mnenju, do danes največji izziv - reševanje Steklarne Rogaška, ki je bila tik pred propadom. Preden se je odločil, da gre na lastno pot, je še nekaj časa delal za Gorenje. Robert Ličen je ustanovitelj neprofitnega zavoda Podjetniški center Pegasus, center za povezovanje in izobraževanje podjetnikov, katerega cilj je nuditi različna podjetniška izobraževanja ter organizacija dogodkov za širjenje poznanstev med podjetniki.

Delavnica g. Lična je bila fokusirana predvsem na sociološke veščine in principe vodenja, ki jih g. Ličen imenuje »naravno vodenje«.

Velik poudarek je bil na prispodobi odnosa med starši in otroci. Starš mora otroku postaviti meje. Otroci ves čas preizkušajo meje. Tisti otroci, ki jim meje in pravila niso jasno postavljena, trpijo (permisivna vzgoja). Pravila igre morajo biti jasna in starši morajo biti zgled ter prvi v vrsti, ki ta pravilo upoštevajo in prakticirajo. Vodenje zaposlenih brez jasno določenih pravil, omejitev in nalog ne more biti učinkovito in zaposleni se velikokrat znajdejo v situaciji, ko ne vedo kaj narediti oz. na koga se obrniti. Zelo pomembno je, da ima podjetje zapisane vrednote in da vodilni kadri te vrednote prenašajo na zaposlene po principu »top – down« ter na ta način ustvarjajo kulturo podjetja.

Dilema, ki se pojavlja v slovenskih podjetjih je način zaposlovanja managerjev. Veliko slovenskih podjetij se odloči na mesto vodilnega postaviti strokovnjaka, kar pa ni vedno uspešna poteza. Namreč strokovna znanja za izvajanje določenega dela niso povezana z vodstvenimi veščinami. In ni nujno, da bo dober strokovnjak tudi dober manager. Ko postaneš vodja se tvoja vloga spremeni. Nisi več odgovoren za izvedbo nalog, temveč tvoja funkcija postane vodenje in razvoj zaposlenih. Razumeti moraš s kakšnimi ljudmi delaš – ni možno z vsemi delati na enak način. Zaposlene moraš poznati in vedeti moraš na kak način posameznika motivirati. Ključno vprašanje: »strokovnjak ali vodja?« in managerska luknja.

ManagerskaLuknja

»Managerska luknja« je pojav, ko še ne vlagamo dovolj časa v ljudi, s poslom se pa nimamo več dovolj časa ukvarjati. Nahajamo se nekje vmes med strokovnjakom in vodjo – to je trenutek, ko se pravi vodje pokažejo in izplavajo iz managerske luknje. Ta prehod lahko naredimo le na način, da postopoma vse operativne naloge predamo na zaposlene in se tako prenehamo ukvarjati s stroko in ves fokus preusmerimo v ukvarjanje z ljudmi.

Naloge

Če povzamemo, kaj so pogoji, da lahko vodimo:

  • Ljudi moramo poznati.
  • Ljudje morajo vedeti, da so lahko drugačni od nas.
  • Ne smemo imeti samo lastnega prav, upoštevati moramo tudi mnenja in rešitve ostalih.
  • Vrednot ne debatiramo.

Na delavnici smo poleg veščin in principov vodenja obravnavali tudi change management. Delavnica je bila poučna za vse udeležence in podprta s praktičnimi primeri. Robert Ličen predava na zanimiv način in menim, da je celoten dogodek prinesel dodano vrednost vsem udeležencem.

 Pripravil: Grega Kostanjšek, 3 Projekt, d.o.o.

 

LK logo

Prijave na dogodke

20
feb
Stuttgart, Nemčija
Datum: 20 februar 2019, 01:00
Sejem LogiMAT 2019, Stuttgart

03
apr
GH Bernardin, Portorož
Datum: 03 april 2019, 09:00
Oskrbovalne verige v znanosti in praksi, Portorož

Prijava na e-obvestila

Kliknite za več informacij glede obdelave osebnih podatkov: