Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Ogled podjetja Salus Ljubljana

Člani SLZ in profesorji ter študenti UM Fakultete za logistiko Celje/Krška smo 16. novembra 2017 obiskali podjetje Salus Ljubljana. SALUS je ena vodilnih veletrgovin na področju celovite oskrbe slovenskega trga z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi farmacevtskimi izdelki. Svoje poslanstvo uresničuje že blizu pol stoletja.

V podjetju Salus so nas sprejeli Aleš Cerkvenik, Andrej Grilc ter predsednik uprave podjetja Miha Lavrič, ki je udeležencem namenil nekaj pozdravnih besed, med njimi pa je še posebej izpostavil zadovoljstvo nad udeležbo, ob tem pa je poudaril vedno prisotno pripravljenost podjetja Salus d.d. na prenos dobrih praks med slovenskimi podjetji.

Podjetje SALUS deluje že več kot 48 let in je med vodilnimi podjetji na trgu z 27,41 % odstotnim deležem. V podjetju je zaposlenih 160 oseb, pri tem pa podjetje vsako leto v državni proračun prispeva 9,5 mio EUR. Podjetje deluje na področju veletrgovine in distribucije zdravil v Sloveniji in področjih bivše Jugoslavije. Poleg veleprodaje in distribucije skrbi tudi za opremljanje izdelkov ter pre-pakiranje le-teh. Pri tem zasleduje kakovostno, učinkovito, nemoteno oskrbo slovenskega trga s kakovostnimi in varnimi zdravili, ki preprečujejo vstop ponaredkov na trg.

V letu 2009-2011 je podjetje zgradilo najsodobnejši logistični center v panogi. Le ta vsebuje vse sodobne logistične tehnologije in sredstva vključno z zelenimi tehnologijami (sončna elektrarna). Pri tem je logistični center referenčni center za podjetje SSI Schäffer. Celotna investicija je znašala 30 mio EUR, od tega je bilo 20 mio EUR namenjenih za implementirano tehnologijo in sredstva. Podjetje dnevno obdela 300 naročil in dobav po sistemu Just in Time (JIT). Podjetje skrbi za 651 odjemnih mest. Pri tem je osredotočeno na zmanjševanje števila dostav (75 odvozov/dan), ob tem pa zdravstvenim ustanovam in lekarnam zagotavlja 24/7 dostavo. V asortimaju ima podjetje preko 9000 izdelkov.

Tekom projekta izgradnje logističnega centra je bil velik poudarek na informatizaciji v podjetju, ki je vključevala tudi nov ERP sistem. Pri tem je informatizacija omogočila uporabo elektronskim ključavnic in kartic, ki omogočajo vstope/ izhode v/iz prostorov v podjetju, tiskanje itd. To je omogočilo velike prihranke pri pisarniškem materialu, obenem pa je lažji nadzor v podjetju. Informacijski sistem tudi omogoča spremljanje podatkov v realnem času na mobilnih telefonih odgovornih oseb. Od leta letu 2014 do 2017 v podjetju izvajajo projekt organizacije ciljnega vodenja zaposlenih.

Sam logistični center vsebuje:

  • paletno skladišče, 
  • avtomatizirano komisionirni prostor z zabojčki,
  • visoko regalno skladišče ter
  • hladilnice.

Logistični center se razprostira na 17.5000 m2, pri tem pa je 10.000 m2 namenjenih samim skladiščnim površinam, 915m2 pa hladilnicam. Pri tem je 5.109 paletnih mest v visoko-regalnem skladišču, 28.440 zabojčkov v skladišču zabojev, 2.790 pripravljenih kanalov v drsnih regalih ter 1.866 mest za zaboje v »vrtiljaku«, kjer je implementiran tudi sistem »pick by light«. V logističnem centru uporabljajo tako dinamične kot tudi statične lokacije (v visoko-regalnem skladišču). Pri tem so dinamične lokacije namenjene sezonskim izdelkom, statične pa standardnim izdelkom. Za zagotavljanje optimalnih lokacij v visoko-regalnem skladišču in preprečevanju pogostih premikov dvigal se lokacije občasno ročno posodabljajo in določajo. Pri tem morajo biti vsi izdelki na EUR paletah, višina pa je omejena na 1,45 m. Višina dvigala v visoko-regalnem skladišču je 27 m in globine 35 m.

Teža izdelkov se kontrolira le pri vstopu izdelkov v sam logistični center. Pri tem se embalaža stisne, za odvoz pa poskrbi zunanji izvajalec. Za sprejemanje in manipuliranje z izdelki znotraj centra se uporabljajo modri zaboji. Za odpremo so namenjeni zeleni zaboji (ročno manipuliranje podprto s sistemom »pick by light«), celotni center pa je povezan s tekočimi trakovi. Na delovnih mestih, kjer so zaposleni obremenjeni s hojo je nameščen ergonomski pod, ki olajša hojo in preprečuje utrujenost podplatov in hrbtenice s tem pa je izboljšana ergonomija delovnih mest.

Vsi artikli, ki imajo predvideno frekvenco od 24-28 ur se znotraj logističnega centra transportirajo po dinamičnemu kanalu. Ostali po statičnem. Podjetje upravlja z zalogami po sistemu FEFO (First expired, first out), s tem se zagotavlja, da ne prihaja do preteka rok uporabe. Hladilnice v podjetju so video nadzorovane. Vstop v hladilnice kjer se hranijo narkotiki (morfij ipd.) imajo samo pooblaščene osebe (vodstvo podjetja nima vstopa). Vstop je nadzorovan preko osebnih kartic (velja za celotno podjetje). V podjetju imajo tudi prostor za karanteno, kamor se vrnejo vse reklamacije in jih zaposleni pregledajo za poškodbe in možnost nadaljnje uporabe. Izdelki s pretečenim rokom se hranijo v karanteni, do odvoza za uničenje. Za izdelke, kjer je zahtevan posebni temperaturni režim (hladna veriga) se uporabljajo za to prilagojene posebni zaboji, prav tako pa za izdelke s pretečenim rokom uporabe. Pri tem podjetje nadzoruje le število zabojev v hladi verigi (prejeti / izdani zaboji). Zaboji, kjer ni zahtevan poseben temperaturni režim se ne nadzorujejo striktno, saj to ni ekonomsko upravičeno.

Po ogledu samega logističnega centra pod vodstvom Aleša Cerkvenika in Andreja Grilca, ki sta tekom ogleda suvereno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja so v podjetju za vse udeležence pripravili kratko pogostitev s prigrizki, ki se je nadaljevalo s krajšim druženjem. Predsednik Slovenskega logističnega združenja Igor Žula je druženje izkoristil za zahvalo vodstvu podjetja Salus d.d., da so nam omogočili ogled, obenem pa je vse skupaj povabil na naslednji dogodek ter logistični kongres 2018, ki se bo že tradicionalno odvil v Portorožu.

Video ogled logističnega centra SALUS d.d. >>>

Salus collage

Poročilo: Nejc Zafran, foto: Josip Orbanič

 

LK logo

Prijave na dogodke

03
apr
GH Bernardin, Portorož
Datum: 03 april 2019 , 09:00
Oskrbovalne verige v znanosti in praksi, Portorož

Prijava na e-obvestila

Kliknite za več informacij glede obdelave osebnih podatkov: