Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Od 11. do 13. aprila 2018 je v Portorožu potekal 6. logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2018. Moto kongresa je bil »Upravljanje s kadri in uvajanje napredne tehnologije v logistiki - dve nerazdružljivi funkciji«. Pestre in aktualne teme, kvalificirani referenti in gosti, rast števila udeležencev ter spremljajoči program potrjuje smer, ki jo je treba nadaljevati in še nadgrajevati. Kongresa se je udeležilo nad 230 udeležencev. Predsednik je opozoril tudi na statistiko, ki terja izboljšave. Pri dodani vrednosti zaostajamo za pribiližno 25 % glede na logistično dejavnost v EU, od najboljših pa za kar 5 krat. Pot do uspeha vodi skozi sodelovanje, vodstva pa morajo imeti »zgodbo«. Brez teh dveh, in še drugih, dejavnikov ne bomo mogli bistveno napredovati. Naslednji Logistični kongres 2019, bo 3. in 4. aprila 2019 v Portorožu.

Člani SLZ smo se 23. marca 2018 udeležili strokovne ekskurzije v tovarno/pražarno kave illycaffe v Trstu.

13. marca 2017 je bila redna letna skupščina SLZ, ki je poleg običajnih aktivnosti, kot so poročilo o delu v letu 2017, finačno poročilo ter načrt za tekoče leto, izvolila tudi novo vodstvo za naslednje obdobje.

8. novembra 2017 smo se člani Slovenskega logističnega združenja zbrali na lokaciji podjetja Siliko na Vrhniki. Ključni temi druženja sta bili ogled podjetja Siliko in delavnica Sistem vodenja z dr. Robertom Ličnom.

Člani SLZ in profesorji ter študenti UM Fakultete za logistiko Celje/Krška smo 16. novembra 2017 obiskali podjetje Salus Ljubljana. SALUS je ena vodilnih veletrgovin na področju celovite oskrbe slovenskega trga z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi farmacevtskimi izdelki. Svoje poslanstvo uresničuje že blizu pol stoletja.

V podjetju Salus so nas sprejeli Aleš Cerkvenik, Andrej Grilc ter predsednik uprave podjetja Miha Lavrič, ki je udeležencem namenil nekaj pozdravnih besed, med njimi pa je še posebej izpostavil zadovoljstvo nad udeležbo, ob tem pa je poudaril vedno prisotno pripravljenost podjetja Salus d.d. na prenos dobrih praks med slovenskimi podjetji.

Slovensko logistično združenje je 9. in 10 oktobra organiziralo strokovno ekskurzijo v Stuttgart. Ogledali smo si tovarno Mercedes in sejem Motek. Bili smo skupaj s člani ACS – Slovenskega avtomobilskega grozda.

S ciljem ozaveščanja in nenehno željo po izboljševanju ter deljenju znanja je Slovensko logistično združenje 5. oktobra 2017 organiziralo že tradicionalni brezplačni dogodek Keep IT Simple 2017. Letošnji dogodek je zajel področje informacijskih tehnologij za podporo planiranju v proizvodnji

Že tradicionalno se v začetku septembra člani Slovenskega logističnega združenja zberemo na SLZ pikniku, ki nas je letos že tretjič popeljal iz Ljubljane po Ljubljanici do Podpeči in nazaj. Vabljeni v prihodnje še v večjem številu -  predvsem tisti, ki na SLZ pikniku še niste bili. Ne bo vam žal.

 

LK logo

Aktualno

Clansnki piknik 2018 300 200 01

KIS 2018 SLZ logo 01

Prijava na e-obvestila