Slovenian Logistic Association
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Predstavitev priznanja

»NAJBOLJŠI RAZVOJNO-RAZISKOVALNI IN PODJETNIŠKO-APLIKATIVNI PROJEKT S PODROČJA LOGISTIKE oz. OSKRBOVALNIH VERIG«

Na natečaj se lahko prijavijo podjetja in razvojno-raziskovalne organizacije, ki so v obdobju zadnjih 5 let izvedle znanstveno raziskovalni in/ali podjetniško aplikativni projekt s področja logistike, ki je inovativen in primeren za predstavitev širši javnosti.

Pogoj za sodelovanje na natečaju je predstavitev projekta in doseženih rezultatov v skladu z vsakoletnim razpisom. Posameznik ali razvojno-raziskovalna organizacija lahko prijavi večje število projektov. Prijava je možna izključno prek spletne strani Slovenskega logističnega združenja.

Kriteriji za izbor najboljšega projekta so naslednji:

  • AKTUALNOST: relevantnost problema glede na aktualne potrebe
  • INOVATIVNOST: novost rešitve v primerjavi z znano (obstoječo) prakso
  • APLIKATIVNOST: možnost prenosa predlagane rešitve v drugo okolje oz. podjetje
  • UČINKOVITOST: doseženi prihranki (v odvisnosti o vloženih sredstev ali drugi pomembni prihranki, kot so okoljevarstvo, …)

Vsako izmed omenjenih področij komisija na osnovi podanih utemeljitev in po lastni presoji oceni z oceno od 1 do 10. Končna in skupna ocena temelji na seštevku vseh dodeljenih točk. Zmaga projekt, ki prejme najvišje skupno število točk. Na natečaj se ne morejo prijaviti projekti, ki so v okviru SLZ že bili nagrajeni.

Zmagovalec natečaja prejme posebno priznanje, ki se ga javno podeli v okviru enega izmed SLZ-dogodkov. Zmagovalca se nominiran za nagrado »European Gold Medal in Logistics & Supply Chain Awards«, ki jo podeljuje Evropsko logistično združenje ELA, v katerega je včlanjeno tudi SLZ.

NAGRAJENI PROJEKTI

Sign up for the SLZ event

03
Apr
GH Bernardin, Portorož
Date: 03 April 2019, 09:00
Suply Chain Management in Science and Practice 2019